Equass.no er ikke lenger tilgjengelig her. Prøv proressurs.no i stedet.

 

Europeisk Kvalitetssikringssystem for Sosialtjenester (EQUASS)

Det fins en hel del forordninger som alle land skal rette seg etter, og Norge forplikter seg til å følge mange av disse selv om de ikke er medlem av EU. Kvalitetssikring er noe som er med på å øke kompetansen om prosesser i offentlige og private selskaper. Ved at EU har etablert en egen standard for hva som er gode sosialtjenester i et land, kan også offentlig etat i Norge følge disse standardene.

Informasjon om lover og regler i Norge

Hvorfor sette en standard

Sosialtjenester er noe av det viktigste i et velferdssamfunn som Norge, der en rekke sosiale tjenester skal være inntakt. Borgerne skal kunne nytte seg av dem og de skal tilbys til alle. For at en kommune skal få godkjent sine offentlige sosialtjenester, må de svare riktig på en punktliste på over 100 spørsmål.

Videre er det viktig for å kunne se om tilbudene er relevante for befolkningen eller ikke, og på den måten lettere skal kunne utvikle og modernisere tjenestene. Man kjenner slike standarder som ISO-sertifiseringer. En kvalitetsikret bedrift kan ha ISO-9000 standarden for kvalitet.
I Norge kalles enheten for Ny Vekst og Kompetanse, og har som formål å forbedre velferdstilbudet, både med tanke på bruker og systemet som helhet. På den måten skal kostnadene for tjenester gå ned totalt sett samtidig som alle tilbud opprettholdes eller forbedres.

Slike organ er helt nødvendige i offentlig sektor for å få en bedre oversikt og en mer helhetlig tjeneste. Både for brukere, ansatte og sosialtjenesten som enhet.

----

Denne nettsiden er ikke den offisielle siden for EQUASS, men derimot en informasjonsside om organet.