Lover og regler i Norge

Alle land har lover og regler, og selv om noen av dem kanskje ikke gir mening, er det en grunn til at vi har dem. Lovene er der for å beskytte oss som samfunn. De skal forhindre at vi gjør dumme ting og verne om våre interesser. Helt enkelt er det for vårt eget beste at vi har lover, og så klart at vi følger dem. Vi skal se nærmere på noen sentrale lover og regler i Norge, så les videre!

Hvem bestemmer hvilke lover som gjelder?

Norge er et demokrati, noe som innebærer at alle skal få bestemme. Dette er så klart ikke helt riktig, da mannen i gata ikke kan bestemme hvilke lover og regler som skal være gjeldende. Måten vi opprettholder demokratiet på, er imidlertid ved at alle myndige personer i Norge har stemmerett. Vi kan bruke stemmeretten vår til å stemme frem de individer og partier vi mener snakker vår sak best – for til syvende og sist er det de som bestemmer hvordan landet skal styres.

Vi er både enige og uenige

Lover og retningslinjer er ofte oppe til diskusjon, men sannheten er at vi er enige om de aller fleste lover – i hvert fall på generell basis. For eksempel er vi alle enige om at det skal være ulovlig å stjele eller å skade andre. Vi er også enige om at det ikke bør være lov å gjøre innbrudd, og at barn ikke bør bo i utrygge, voldelige hjem. Uenighetene oppstår i detaljene. Hva defineres som et innbrudd, og hva er et utrygt hjem?  

Å lage lover og regler er vanskelig, og det er komplisert. Alle kan helt enkelt ikke bli fornøyde. La oss ta lovgivningen rundt casinospill som eksempel. Lovene og retningslinjene for spill på nettcasino er spesielt viktige da de settes for å beskytte spillerne. I 2007 ble det lagt ned forbud mot fysiske spilleautomater, til stor protest fra mange, og i dag er det utelukkende Norsk Tipping som får drive med pengespill i Norge. Disse reglene er særdeles strenge, sett i perspektiv med reglene i resten av verden, men de er der for å beskytte oss – selv om noen av oss ikke er enige i dem.

Lovene er nødvendige

Selv om det fort kan virke som lovene er for strenge, lages de for at alle skal være trygge og ha rettigheter. Husk det neste gang du stusser over en lov. Selv om den aktuelle loven ikke gir deg noen fordeler, ei appellerer til deg, kan det hende at den er livsviktig for noen andre som befinner seg i en helt annen situasjon.