Velkommen til EQUASS i Norge

Nettsidene er under oppdatering med informasjon om EQUASS 2018 standarden.

EQUASS Assurance er et europeisk system for kvalitetssikring av velferdstjenester med ekstern revisjon og sertifisering. Det gir tjenesteleverand√łrer i velferdssektoren anledning til √• sikre kvaliteten av tjenestene overfor brukere og andre samarbeidspartnere.