Velkommen til EQUASS i Norge, Sverige, Danmark

EQUASS Assurance er et europeisk system for kvalitetssikring av velferdstjenester med ekstern revisjon og sertifisering. Det gir tjenesteleverandører i velferdssektoren anledning til å sikre kvaliteten av tjenestene overfor brukere og andre samarbeidspartnere.

 

Store nyheter!

EQUASS oppretter igjen en lokal lisensholder i Norge, Sverige, Danmark!

Se www.equass.be for informasjon om planlagte kurs:

  • Konsulentutdanning i Vilnius-Litauen: Høsten 2018. Datoer kommer senere.
  • Revisorutdanning i Vilnius-Litauen: 5-8 november