Velkommen til EQUASS Norge AS

  • EQUASS Assurance - Aktuelle kurs fra EPR våren 2015

    EPR tilbyr et 1-dags seminar med fokus på organisasjonsutvikling i sosial sektor og et 1-dags seminar med fokus på ansattes rolle i kvalitetsarbeidet. EPR tilbyr også EQUASS konsulent utdanning og revisorutdanning. ...
  • Evaluering: EQUASS har gitt bedre kvalitet

    – Kvaliteten i de skjermede arbeidsmarkedstiltakene er god og har blitt bedre, og EQUASS har bidratt til å øke kvaliteten i tjenestene, sier seniorforsker Hege Gjertsen. Nordlandsforskning har på oppdrag fra Arbeidsdepartementet nettopp lagt fram en uavhengig evaluering. ...
  • Hvordan vise at krav er innfridd? Muntlig eller skriftlig?

    EQUASS Assurance er et fleksiblet system. Under revisjonen kan bedriftene vise at kravene er innfridd enten gjennom samtaler og intervju, eller ved å vise frem skriftlig dokumentasjon ...
  • Flere nyheter
click to close