Velkommen til EQUASS Norge AS

  • EQUASS Assurance - Aktuelle kurs fra EPR våren 2015

    EPR tilbyr blant annet kurs for nye og erfarne revisorer og kurs for EQUASS konsulenter. De tilbyr også kurs i kvalitetsarbeid med fokus på å øke ansattes bevissthet om kvalitet. ...
  • Evaluering: EQUASS har gitt bedre kvalitet

    – Kvaliteten i de skjermede arbeidsmarkedstiltakene er god og har blitt bedre, og EQUASS har bidratt til å øke kvaliteten i tjenestene, sier seniorforsker Hege Gjertsen. Nordlandsforskning har på oppdrag fra Arbeidsdepartementet nettopp lagt fram en uavhengig evaluering. ...
  • Hvordan vise at krav er innfridd? Muntlig eller skriftlig?

    EQUASS Assurance er et fleksiblet system. Under revisjonen kan bedriftene vise at kravene er innfridd enten gjennom samtaler og intervju, eller ved å vise frem skriftlig dokumentasjon ...
  • Flere nyheter
click to close