Ytre Namdal Vekst as Tor Einar Neerland APS, arbeidspraksis i skjermet virksomhet
VTA, varig tilrettelagt arbeid
www.ynvekst.no  7/3/16 7/3/18
Opro AS Torill Magnussen Varig tilrettelagt arbeid (VTA) www.oproas.no 12/3/16 12/3/18
Øyane Asvo AS Sollaug Rafdal Eljervik Vaskeri
Transport
Pakking
Hjelpemidler
Kantine
Makulering
www.asvo-etne.no 12/3/16 12/3/18
Snåsaprodukter AS Unni Saugestad VTA - Varig tilrettelagt arbeid http://snaasaprodukter.no 12/3/16 12/3/18
ADAPTOR AS André Blom Avklaring
Arbeid med Bistand (AB)
Arbeidspraksis (APS)
Varig Tilrettelagt Arbeid (VTA)
www.adaptor-arbeid.no 14/3/16 14/3/18
Scan Lamps AS - VTA-avdeling Helene Setane VTA www.byggma.no  14/3/16 14/3/18
Torabu AS Erling Hustad APS Arbeidspraksis i skjermet virksomhet
VTA Varig tilrettelagt arbeid
AFT Arbeidsforberedende trening
(Venter på oppstart. Skal erstatte APS)
Tilrettelagt arbeid for kommunale brukere
www.torabu.no 17/3/16 17/3/18
Aktiv Ballangen AS Rasmus Amundsen Varig tilrettelagt arbeid (VTA)
Arbeidspraksis i skjermet virksomhet (APS)
Kvalifiseringsprogrammet (KVP)
Dagsenterplasser for Ballangen Kommune
www.aktivballangen.no  18/3/16 18/3/18
JOBBERIET AS Haagen Blakstad Avdelinger:  Bjørkelunden, Neverstua, Leikvin
Tiltak:   VTA: Varig tilrettelagt arbeid, APS: Arbeidspraksis i skjermet sektor
www.jobberiet.no  23/3/16 23/3/18
Bjørkhaug Arbeidsfellesskap AS Hilde Stensvoll VTA - Varig tilrettelagt arbeid
APS - Arbeidspraksis i skjermet virksomhet
www.bjorkhaug.no 2/4/16 2/4/18
Mindus as Anita Bjorland Strande APS
KIA
TIA
VTA
AB
Oppfølging
www.mindus.no 3/4/16 3/4/18
Varde AS Ole Andrè Blom APS – Work Preparation Training in a sheltered environment
VTA – Permanently adapted Work
ARR – Work focused rehabilitation
KIA – External vocational Training
TIA – External adapted Work Training
Individual Training
www.varde.as 3/4/16 3/4/18
Yttersia Vekst AS Lars Otto Larsen VTA - Varig tilrettelagt arbeid www.yttersiavekst.no 3/4/16 3/4/18
Midtre Gauldal ASVO AS Bernt Solbu VTA - Varig tilrettelagt arbeid
APS - Arbeidspraksis i skjermet virksomhet
www.mgasvo.no 7/4/16 7/4/18
HaG Vekst AS Åge Bernt Stabbforsmo VTA
APS
AB
www.hagvekst.no 12/4/16 12/4/18
Vik ASVO as Tone Feidje Midlang VTA - Varig tilrettelagt arbeid www.vikasvo.no 14/4/16 14/4/18
AGENA AS Hege Eek VTA
APS
AVKLARING
AB
AMO
www.agena.no 18/4/16 18/4/18
Inko Industri og Kompetansesenter AS Lisbeth Ringstad APS (Arbeidspraksis i skjermet virksomhet) - Work Preparation Training in a sheltered environment
Avklaring- Individual needs assessment
AB (Arbeid med bistand) – Supported Employment
VTA (Varig tilrettelagt arbeid) - Permanently Adapted Work in Sheltered Workshops
KIA (Kvalifisering i arbeidsmarkedsbedrift) - External vocational training
TIA (Tilrettelagt arbeid i arbeidsmarkedsbedrift) - External adapted work training
www.inkoas.no 18/4/16 18/4/18
Aksis Arbeid og Kompetanse AS Birgit K Haugland Avklaring
Oppfølging
Kvalifisering
Tilrettelagt arbeid
Varig tilrettelagt arbeid
Arbeidspraksis i skjermet virksomhet
Arbeidsmarkedskurs
Arbeidsrettet rehabilitering dagtjeneste
 www.aksis.no 22/4/16 22/4/18
Veksthuset – Kreativ Kompetanse AS Sigbjørn Brennhovd Varig tilrettelagt arbeid (VTA)
Lærekandidatordningen gjennom OKTAV
www.veksthuset.as 28/4/16 28/4/18
IME VERKSTED AS Roald Tobiassen Varig tilrettelagt arbeid www.imeverksted.no 28/4/16 28/4/18
Meskano AS Odd Uglem APS
KIA
TIA
VTA
AB
AVKLARING
www.meskano.no 28/4/16 28/4/18
Heia ViTA as Yngve Ausland APS (arbeidstrening i skjermet virksomhet)
Work Preparation Training in a sheltered environment
VTA (Varig tilrettelagt arbeid)
Permanently adapted work in sheltered workshops
www.heia-vita.no 1/5/16 1/5/18
Mølla Verksted A.S. Silje Evy Korsvik Varig tilrettelagt arbeid (VTA) froland.org/molla/index.htm 7/5/16 7/5/18
PODLEN  VERKSTAD  AS
STORD
Odd Stuve Rommetveit VTA – Varig Tilrettelagt Arbeid www.podlenverkstad.no 9/5/16 9/5/18
Kirkens Bymisjon Drammen og Kongsberg Jan Egil Hovland  APS Arbeidspraksis i skjermet virksomhet
AB Arbeid med bistand
IPS Individual Placement and Support
www.bymisjon.no/drammen 9/5/16 9/5/18
Hamarøy Vekst AS Åslaug Solem Varig tilrettelagt arbeid (VTA)
Arbeidspraksis i skjermet virksomhet (APS)
www.hamaroyvekst.no 11/5/16 11/5/18
Remontér AS Stig Berntsen VTA (Varig tilrettelagt arbeid)
APS (Arbeidspraksis i skjermet virksomhet)
http://remonter.no/ 16/5/16 16/5/18
Gudbrandsdal Industrier AS, GIAX Karen Ødegaard Hagen Avklaring
APS - Arbeidspraksis i skjermet virksomhet
AB - Arbeid med bistand
VTA - Varig tilrettelagt arbeid
TIA - Tilrettelagt arbeid i arbeidsmarkedsbedrift 
www.giax.no 19/5/16 19/5/18
Seljord Personal AS Bjørn T. Lia APS – arbeidspraksis i skjerma verksemd
AB – arbeid med bistand
VTA – varig tilrettelagt arbeid
www.seljordpersonal.no 19/5/16 19/5/18
AO Senteret KF Grete Nedkvitne VTA www.aosenteret.no 24/5/16 24/5/18
ASVO Nøtterøy AS Simen Førsund Varig tilrettelagt arbeid
Arbeidspraksis i skjermet virksomhet
www.asvo.no 24/5/16 24/5/18
Mjølkerampa AS  May Pettersen  VTA
APS
www.mjolkerampa.no 12/3/16 31/5/18
MN Vekst AS Frode Hegle VTA
 APS
Lærekandidatgjennomføring
Drift av dagsenter for Namsos Kommune
www.mnvekst.no 8/6/16 8/6/18
Signo Grantoppen AS Beate S. Hvitstein Varig tilrettelagt arbeid
Arbeid med Bistand
Arbeidspraksis i skjermet virksomhet
www.signo.no 10/6/16 10/6/18
Kirkens Sosialtjeneste, Øvre Eiker tiltakene Tori-Mette Gausen KVP (Kvalifiseringsprogrammet)
APS (Arbeidspraksis i skjermet virksomhet)
AA (Arbeidsavklaringstiltak)
Oppfølging/ettervern
kirkenssosialtjeneste.no 11/6/16 11/6/18
Fossheim Verksteder AS Irene Dahm Arbeidspraksis i skjermet virksomhet
Arbeid med bistand
Varig tilrettelagt arbeid i skjermet virksomhet
www.fv.no 11/6/16 11/6/18
Svelvik Produkter  AS Tor Skjærsvold APS
VTA
Lærekandidater
www.svelvikprodukter.no 11/6/16 11/6/18
Berg Vekst Drift AS Guttorm Nergård VTA (Varig tilrettelagt arbeid) Permanently Adapted work in Sheltered Workshops.
APS (Arbeidspraksis i skjermet virksomhet) Work Preparation Training in a sheltered enviroment
http://bergvekst.no/ 16/6/16 16/6/18
Furene AS Toril Sørheim Hjelle Arbeidspraksis (APS)
Arbeidsretta rehabilitering
Avklaring
I Ung (prosjekt)
Kvalifisering
Kurs
Oppfølging
Tilrettelagt arbeid
Varig tilrettelagt arbeid
www.furene.no 16/6/16 16/6/18
Telemark Lys AS Elisabeth Gasmann APS
TIA
VTA
IVI
www.telemarklys.no 17/6/16 17/6/18
Grep Grenland Barnehage Heidi Gjøsæter Barnehagetjenestene www.grepgrenland.com 19/6/16 19/6/18
Lunner Produkter AS Grete Fjelldal Varig tilrettelagt arbeid - VTA www.lupro.no 20/6/16 20/6/18
AS Reko Eva Berg APS (Arbeidspraksis i skjermet virksomhet)
Avklaring
www.reko.org 20/6/16 20/6/18
Skånland Vekst AS Astrid Berg Varig tilrettelagt arbeid (VTA)
Arbeidspraksis i skjermet virksomhet (APS)
Arbeidspraksis ordinær (APO)
Kvalifisering
www.skanlandvekst.no 20/6/16 20/6/18
STIFTELSEN FYRLYKTA Jørgen Fredheim Familiehjem
Beredskapshjem
Ambulante tjenester
Vertsfamilier
Ettervern
fyrlykta.no 24/6/16 24/6/18
Oddaprodukt AS Bjørn Vivelid VTA (varig tilrettelagt arbeid)
APS (arbeidspraksis i skjermet virksomhet)
AB (Arbeid med Bistand)
http://www.oddaprodukt.no/ 28/6/16 28/6/18
Hobøl ASVO AS Finn Aamodt VTA - Varig tilrettelagt arbeid www.hobol-vta.no 29/4/16 29/6/18
Austevoll ASV AS Trine S. Braseth VTA
APS
AB
KOM
www.austevoll-asv.net 4/4/16 4/7/18
Vesterålen Vekst AS Tone Skagen  APS
VTA
vvas.no 5/7/16 5/7/18
Allservice AS Ann Irene Sem-Henriksen Karrieresenteret
Kvaleberg
www.allservice.no 19/7/16 19/7/18
Stange Asvo AS Fride Helseth VTA Varig Tilrettelagt Arbeid   7/8/16 7/8/18
Innovi AS Mona Trømborg Arbeidspraksis i skjermet virksomhet
Varig tilrettelagt arbeid
www.innovi.no 13/8/16 13/8/18
Tremek AS Roger Rishaug  VTA
Lærlingeordning
Arbeidstrening
www.tremek.no 18/8/16 18/8/18
Lødingen Arbeidssenter AS Harold Hesten Varig tilrettelagt arbeid (VTA) i kommunene Lødingen, Evenes og Tjeldsund www.laoss.no 18/8/16 18/8/18
Fides AS Torstein Skulbørstad Arbeid og inkludering Stjørdal  APS,ARR og Ungdomsprosjekt
Arbeid og inkludering Levanger APS,ARR,AV,Jobbklubb,Ny jobb – nye muligheter   og Ungdomsprosjekt

Avd Fossliåsen   - Dagsenter
Avd Meråker   - VTA
Avd Sutterøy   - VTA
www.fides.as 12/9/16 12/9/18
Kåfjord Vekst AS Johnny Olsen APS, Arbeidspraksis i skjermet Virksomhet
VTA, Varig Tilrettelagt Arbeid
www.kafjordvekst.no 14/9/16 14/9/18
Tepas Personal AS Irene Stengrundet Arbeidspraksis i skjermet virksomhet (APS)
Varig tilrettelagt arbeid (VTA)
Kvalifisering i AMB
Tilrettelagt arbeid i AMB
Basiskompetanse                                                                       Studietilbud
Funksjonsvurdering
www.tepas.no/personal 14/9/16 14/9/18
Sydspissen, Bymisjonssenteret Romerike Nina Viola Sundstedt Arbeidspraksis i skjermet virksomhet (APS) www.bymisjon.no/lillestrom 26/9/16 26/9/18
Frisk Bris Bamble KF Henning Weider APS www.friskbris.info 26/9/16 26/9/18
Vesterålsprodukter AS Tao Seim Avklaring
Kvalifisering i arbeidsmarkedsbedrift (KIA)
Tilrettelagt arbeid i arbeidsmarkedsbedrift (TIA)
Arbeidspraksis i skjermet virksomhet (APS)
Arbeidsrettet rehabilitering (ARR)
Oppfølging
www.vesteralsprodukter.no 26/9/16 26/9/18
Kanmer AS Reidun K. Dokken Varig tilrettelagt arbeid
Arbeidspraksis i skjermet virksomhet
Ut i jobb
www.kanmer.no 26/9/16 26/9/18
Vestvågøy ASVO A/S Janne K Hovland VTA
APS
www.vvasvo.no 26/9/16 26/9/18
GREP Grenland AS Heidi Gjøsæter APS (internt og eksternt)
VTA (Varig tilrettelagt arbeid)
KiA (Kvalifisering i AMB)
TiA (Tilrettelagt i AMB)
AMO kurs
AMO Avklaring (Helse & rehabilitering)
AMO ARR (Arbeidsrettet rehabilitering) (Helse & rehabilitering)
Jobbmestrende oppfølging (APS finansiert)
www.grepgrenland.no 10/10/16 10/10/18
Unikom AS Tove Bustgaard Arbeidspraksis i skjermet virksomhet (APS)
Tilrettelagt Arbeid i AMB (TIA) 
www.unikom.no 17/10/16 17/10/18
Songvaar Vekst AS Jørn Kildedal VTA (Varig tilrettelagt arbeid)
APS (Arbeidspraksis i skjermet virksomhet)
www.songvaar.no 18/10/16 18/10/18
Bydelenes Produksjonstjeneste AS Jan Peter Hegg Varig tilrettelagt arbeid -V TA www.bypro.no 18/10/16 18/10/18
Vekst Melhus AS Hans Inge Andersen VTA
APS
VVV
www.vekstmelhus.no 18/10/16 18/10/18
VekstTorget AS Roger Bjerkan VTA – Varig Tilrettelagt Arbeid
APS – Arbeidspraksis i skjermet virksomhet
Avklaring
veksttorget.no 18/10/16 18/10/18
OPPEGÅRD KOMMUNES INDUSTRISERVICE AS Mona Fredriksen VTA – (Varig tilrettelagt arbeid) http://www.ok-service.no/ 9/11/16 9/11/18
Astafjord Vekst AS John Kenneth Overgård Varig tilrettelagt arbeid (VTA)
Arbeidspraksis i skjermet virksomhet (APS)
www.avekst.no 9/11/16 9/11/18
Krapfoss Industrier AS Runar Syversen Avklaring Anbud
APS
VTA
OK-VTA
www.kias.as 9/11/16 9/11/18
Trollheim AS Ronald Aasgård APS /(Arbeidspraksis i skjerma virksomhet)
VTA (Varig tilrettelagt arbeid)
TIA (Tilrettelagt arbeid i arbeidsmarkedsbedrift)
ARR (Arbeidsrettet rehabilitering)
www.trollheim.no 9/11/16 9/11/18
ASVO Revetal AS Glenn A. Ellefsen Varig tilrettelagt arbeid
Arbeidspraksis i skjermet virksomhet
www.asvo-revetal.no 9/11/16 9/11/18
HADSEL ASVO AS Inger Grete K. Jenssen Varig tilrettelagt arbeid
Arbeid med bistand
Arbeidspraksis i skjermet virksomhet
Samarbeid med grunn- og videregående skole
Arbeidsrettet rehabilitering og Oppfølging
www.hadselasvo.no 17/11/16 17/11/18
Via3 As Ann-Kristin Bønøgård VTA www.via3.no  28/11/16 28/11/18
Sølve AS Geir Wettermark VTA (varig tilrettelagt arbeid)
PV (produksjonsrettet virksomhet)
APS (arbeidspraksis skjermet virksomhet)
www.solve.as 28/11/16 28/11/18
Rosenvik AS Anne Kristin Vullum Tilrettelagt (Tia)
APS
Vilje viser vei
VTA
www.rosenvik.no 28/11/16 28/11/18
TOS ASVO AS Kjell Strand/ Aina Bredesen APS
VTA
http://www.tosasvo.org 28/11/16 28/11/18
Bodø Industri AS Svein A. Henriksen Arbeid med Bistand (AB)
Arbeidspraksis i Skjermet Virksomhet (APS)
Avklaring
Kvalifisering i Arbeidsmarkedsbedrift (KIA)
Tilrettelagt arbeid i Arbeidsmarkedsbedrift (TIA)
Arbeidsrettet Rehabilitering (ARR)
www.bodoind.no  28/11/16 28/11/18
Lipro AS Aina Søbakk APS – Arbeidspraksis i skjermet virksomhet
VTA – Varig tilrettelagt arbeid
TIA – Tilrettelagt arbeid i arbeidsmarkedsbedrift
www.lipro.no 28/11/16 28/11/18
Halden Arbeid og Vekst AS  Hanne Lind Arbeidspraksis i skjermet virksomhet
Varig tilrettelagt arbeid
Tilrettelagt arbeid
Kvalifisering
www.arbeidogvekst.no 28/11/16 28/11/18
Åspro AS Thorvald Salte VTA
APS
APS Grønt Arbeid
Yrkesrettet opplæring av flyktninger
www.aaspro.no 29/11/16 29/11/18
Mitra AS Ann-Eva Hanssen Varig Tilrettelagt Arbeid  - VTA
Arbeids Praksis i Skjermet virksomhet – APS
Avdelinger:
Industri, Service, Vaskeri Lenvik, Tranøy, Administrasjon
www.mitras.no 29/11/16 29/11/18
Hvaler arbeidssenter AS Øyvind Fjeldberg VTA www.hvalerasvo.no 29/11/16 29/11/18
iFokus Barnehagene Anniken Johanssen Hvass Barnehagedrift:
Tjølling barnehage
Lysheim barnehage
Grevle barnehage
Torpeløkka barnehage
www.ifokusbarnehagene.as 4/12/16 4/12/18
Tromsø ASVO A/S Anne-Grete Kvendbø VTA
APS
www.tromsoasvo.no 11/12/16 11/12/18
Varanger ASVO Vivian Mentzen Bardosen VTA
APS
www.varangerasvo.no 13/12/16 13/12/18
ATS Gjøvik/Toten AS Rune Kristiansen APS
VTA
Kommunale plasser
www.ats-gt.no 13/12/16 13/12/18
Stiftelsen Kirkens Bymisjon Vestfold Sissel Kaasa APS www.bymisjon.no/vestfold
     www.facebook.com/bymisjonvestfold
13/12/16 13/12/18
Astero AS Anny Sandvik VTA (Varig tilrettelagt arbeid)
APS (Arbeidspraksis skjermet virksomhet)
TIA (Tilrettelagt arbeid i arbeidsmarkedsbedrift
KIA (Kvalifisering i arbeidsmarkedsbedrift)
I UNG
www.astero.no 14/12/16 14/12/18
Molde kommune, Ressurstjenesten, Molde Arbeid og Kvalifisering Inge-Johan Baadnes Arbeidspraksis i skjermet virksomhet (APS)
JobbStart
Make Produksjon
Praktisk rehabilitering i Molde (PRIM)
www.molde.kommune.no 14/12/16 14/12/18
Stiftelsen Haugesjøen Rune Endresen APS www.haugesjoen.no 19/12/16 19/12/18
Agenda AS Ørnulf Jenssen VTA (Varig tilrettelagt arbeid)            
APS (Arbeidspraksis i skjermet virksomhet)           
ARR (Arbeidsrettet rehabilitering)
Avklaring                                             
Oppfølging
www.dinagenda.no 29/12/16 29/12/18
KNARVIK INDUSTRI OG MILJØ AS Bjørn Kvalø VTA www.k-im.no 5/1/17 5/1/19
Nordtro AS Terje Ansgar Eriksen Avklaring skjermet
Arbeidspraksis i skjermet virksomhet (APS)
Arbeid med bistand (AB)
Kvalifisering i AMB (KIA)
Tilrettelagt arbeid i AMB (TIA)
Oppfølging (anbudstiltak)
Avklaring (anbudstiltak)
Arbeidsmarkedsopplæring (AMO)
www.nordtro.no 16/1/17 16/1/19
Promenaden Kongsvinger AS Geir Moen APS (Arbeidspraksis i skjermet virksomhet)
VTA (Varig tilrettelagt arbeid)
www.proressurs.no 2/2/17 2/2/19
Stiftelsen KIM-senteret Tove Karoline Solem (Attføringsleder APS – tiltaket (20 tiltaksplasser) www.kimsenteret.no 2/2/17 2/2/19
Origod AS Petter Refsnes AFT (Arbeidsforberedende trening) www.origod.no 6/3/17 6/3/19
Velle Utvikling AS Kjell Gunnar Haugen Arbeidspraksis i skjermet virksomhet (AFT )
Kvalifisering i arbeidsmarkedsbedrift (KIA)
Tilrettelagt arbeid i arbeidsmarkedsbedrift (TIA)
www.velle.no 6/3/17 6/3/19
Signo Rycon AS Svein Garden Varig Tilrettelagt Arbeid
Avklaring
Oppfølging
Tolketjenesten, Tolk på arbeidsplass
Arbeidspraksis i skjermet virksomhet
www.signo.no 6/3/17 6/3/19
Tana Arbeidsservice AS Hege Ørpetvedt Arbeidspraksis i skjermet virksomhet (APS)
Varig tilrettelagt arbeid (VTA)
www.tana-arbeidsservice.no 13/3/17 13/3/19
JobbIntro as Gro Merethe Rørvig Avklaring
APS (Arbeidspraksis i skjermet virksomhet)
AB (Arbeid med bistand)
VTA (Varig tilrettelagt arbeid)
www.jobbintro.no 23/3/17 23/3/19
Nærtenesten as Torleif Hjermann  Varig tilrettelagt arbeid, VTA www.nærtenesten.no 24/3/17 24/3/19
Vågar Produkter AS Trine Berg Jacobsen Varig tilrettelagt arbeid (VTA) www.vagar-produkter.no  27/3/17 27/3/19
Nordpolen Industrier AS Marit Beverfjord VTA – (Varig tilrettelagt arbeid)
APS – (Arbeidspraksis i skjermet virksomhet)
www.nordpolen.no 31/3/17 31/3/19
AS Nipro Nord-Odal  Halgeir Bergseteren APS
VTA
www.nipronord.no 31/3/17 31/3/19
Viergo AS Audny Gjøsæter Hollund VTA
APS
http://www.viergo.no/ 31/3/17 31/3/19
Oslo Produksjon & Tjenester AS Anne Kirsti Melhus Arbeidspraksis i Skjermet Virksomhet (APS)
Varig Tilrettelagt Arbeid (VTA)
www.opt.no 6/4/17 6/4/19
Arba Inkludering AS Elisabeth Johansen APS - arbeidspraksis i skjermet virksomhet
VTA - varig tilrettelagt arbeid
KIA - kvalifisering i arbeidsmarkedsbedrift
TIA - tilrettelagt arbeid i arbeidsmarkedsbedrift
www.arba.no 10/4/17 10/4/19
Sandnes Pro-Service as Ernst R Bjørnøy APS (Arbeidspraksis i skjermet virksomhet) – Work Preparation Training in a sheltered environment
VTA (Varig tilrettelagt arbeid) – Permanently Adapted Work/Sheltered Workshops
www.sanpro.no 10/4/17 10/4/19
Meløy Arbeidstreningssenter AS Monica Iversen APS, Arbeidspraksis i skjermet virksomhet
VTA, Varig tilrettelagt arbeid
Aktivitetssenteret- lavterskeltilbud
www.mats-as.no, Facebook: Meløy Arbeidstreningssenter AS 12/4/17 12/4/19
Sortland Arbeidssenter AS Julia Holm Varig Tilrettelagt Arbeid
Arbeidspraksis i skjermet virksomhet
Arbeidsforberedende trening
Kompetansepluss
www.sortland-arbeidssenter.no  13/4/17 13/4/19
Amento as Trond Atle Tveit Arbeidspraksis (APS)
Tilrettelagt arbeid (TIA/VLT)
Raskere tilbake
Jobbklubb
Arbeidsnorsk for innvandrere
Aktivitetsplikt for sosialhjelpsmottakere
www.amento.no 13/4/17 13/4/19
Vev-Al-Plast AS Rita Edvardsen og Lise Nilsen VTA
APS
PV
www.vap.no 14/4/17 14/4/19
Hadelandprodukter AS. Senter for yrkeskvalifisering Ann-Kirsti Seiersten Jobb og muligheter
APS tiltakene
Avklaring
Oppfølging
www.hapro.no 22/4/17 22/4/19
iFokus AS
iVekst AS
Anniken J Hvass (Kvalitetsleder) For iFokus AS gjelder:
 APS - Arbeidspraksis i skjermet virksomhet
 TIA – Tilrettelagt arbeid i AMB

For iVekst AS gjelder:
VTA – Varig tilrettelagt arbeid
www.ifokus.as og www.ivekst.no 24/4/17 24/4/19
ReisaVekst as Lina Olsen VTA
APS
www.reisavekst.no 24/4/17 24/4/19
Einekavane A/S Øyvind Kristoffersen VTA (permanent adapted work in sheltered workshops) www.einekavane.no 25/4/17 25/4/19
Lyngsalpan Vekst AS Bente Heiskel VTA Varig Tilrettelagt Arbeid
APS Arbeidspraksis i skjermet virksomhet
APS Grønt Arbeid
Oppfølging
www.lavekst.no 13/5/17 13/5/19
Haugaland Idrettsbarnehage Sidsel Øxnevad or Arvid Grimstvedt Haugaland idrettsbarnehage www.haugaland-industri.no 14/5/17 14/5/19
AS Haugaland Industri Solveig Ø. Helgeland Oppfølging
Arbeidspraksis i skjermet virksomhet (APS)
Kvalifisering i Arbeidsmarkedsbedrift (KIA)
Tilrettelagt arbeid i Arbeidsmarkedsbedrift (TIA)
AMO
www.haugaland-industri.no 15/5/17 15/5/19
Signo Dokken AS Rita Steckmest Sivertsen Varig tilrettelagt arbeid – VTA
Arbeidspraksis i skjermet virksomhet - APS
Avklaring for døve og personer med hørselshemming
Oppfølging for døve og personer med hørselshemming
www.signo.no 31/5/17 31/5/19
Nitor as Laila Sørlie Varig tilrettelagt arbeid
Arbeidspraksis i skjermet virksomhet
Grønt Arbeid
Jobbstart
Arbeidssenteret
Løa
www.nitor.no 31/5/17 31/5/19
Montar AS Janne Walquist Arbeidsforberedende trening
Varig tilrettelagt arbeid
www.montar.no 4/6/17 4/6/19
Fønix AS Hallgeir Abrahamsen Avklaring
Arbeidsforberedende trening
Arbeidsrettet rehabilitering
Funksjonsvurdering
Oppfølging
Språkopplæring
Varig tilrettelagt arbeid
www.fonix.as 7/6/17 7/6/19
Gløde AS Thomas Knudsen VTA – Varig tilrettelagt arbeid
AFT – Arbeidsforberedende trening
KIA – Kvalifisering i arbeidsmarkedsbedrift
TIA – tilrettelagt arbeid i arbeidsmarkedsbedrift
Avklaring
Oppfølging
http://www.glode.no/ 8/6/17 8/6/19
Opero AS Birte Nilsen Arbeidspraksis i skjerma verksemd (APS)
- Kvalifisering
- Tilrettelagt
- Varig lønnstilskot
- Arbeidsretta rehabilitering (underleverandør til A2G)
- Oppfølging sjukemeldte (Underleverandr til A2G)
- Oppfølging innvandrarar (Underleverandør til A2G)
- AMO Truck-kurs
http://www.opero.no/ 19/6/17 19/6/19
Barduprodukter AS Karl-Johan Wilhelmsen VTA
APS
www.bapro.no 24/6/17 24/6/19
Balder Tekstil AS Kjell André Røttervold VTA – Varig Tilrettelagt Arbeid www.balder-tekstil.no 24/6/17 24/6/19
Aski AS Ragnhild Bjerkvik Arbeidspraksis i skjermet virksomhet 
Oppfølging
Tilrettelagt arbeid i arbeidsmarkedsbedrift
Norsk i praksis
Aktivitetstiltak ungdom
Arbeidsmarkedsopplæring
  Yrkesrettet norsk med praksis
  Salg, service og kundebehandling m/praksis
  Jobbklubb
o Dataopplæring
www.aski.no 26/6/17 26/6/19
Jobbkonsulentene Øyvind Wevling Arbeid med bistand
Arbeidspraksis i skjermet virksomhet
Avklaring i skjermet virksomhet
www.jobbkonsulentene.no 30/6/17 30/6/19
Snartemo Quality Products AS Geir Eikeland VTA (Varig tilrettelagt arbeid) www.snartemoquality.no 30/6/17 30/6/19
Drangedal Produkter as Roy Ingar Solheim VTA www.drangedal-prod.no 30/6/17 30/6/19
EMPUS AS (Sande Produkter A/S) Runar Bergstrøm/ Tom Erik Horn Avdeling VTA www.empus.no 30/6/17 30/6/19
Lisand AS Tor Kristian Johansen  Oppfølging – Follow-up assistance
Arbeidsforberedende trening (AFT) - Work Preparatory training
AMO – Labour Market Training
Avklaring – individual needs assessment
VTA (Varig tilrettelagt arbeid) – Permanently Adapted Work
www.lisand.no 2/7/17 2/7/19
STOR-ELVDAL RENDALEN PRODUKTER AS Anne Huse Iversen VTA - VARIG TILRETTELAGT ARBEID.
APS – ARBEIDSPRAKSIS I SKJERMET VIRKSOMHET
www.sr-produkter.no 4/7/17 4/7/19
Våler Vekst AS Ivar Opås VTA
APS
www.valervekst.no 4/7/17 4/7/19
Nordre Land ASVO AS Erik Sørbønsveen Varig Tilrettelagt Arbeid (VTA) www.nlasvo.no 14/7/17 14/7/19
Valdres Arbeidssenter as  Ernst Løksa Varig tilrettelagt arbeid( VTA) http://www.vas-as.no/ 8/8/17 8/8/19
FASVO AS Merete Blomberg VTA (Varig tilrettelagt arbeid) www.fasvo.no 9/8/17 9/8/19
ASVO Kvinesdal AS Rita Egenes AFT (Arbeidsforberedende trening) – Work Preparation Training.
VTA (Varig tilrettelagt arbeid) – Permanently Adapted Work/Sheltered Workshops
www.asvo-kvinesdal.no  10/8/17 10/8/19
Spekter Pluss AS Knut Årnes Varig tilrettelagt Arbeid (VTA)
Arbeidspraksis i skjermet virksomhet (APS)
http://www.spekterpluss.no/ 11/9/17 11/9/19
Driv Karriere AS Jens-Petter Bakjord VTA (permanently adapted work)
Avklaring (individual needs assessment)
AFT (work preparation training)
SE (supported employment)
AMO (labour market training)
www.drivkarriere.no 12/9/17 12/9/19
MjøsAnker AS Knut Magne Jensen Arbeidspraksis i skjermet virksomhet - Basis
Avklaring
Arbeidspraksis i skjermet virksomhet
Oppfølging
Varig tilrettelagt arbeid
 Arbeidsforberedende Trening  - gyldig fra 1. september 2017   
www.mjosanker.no 14/9/17 14/9/19
Øksnes Vekst as Torbjørn Toivo Lahti VTA – Varig tilrettelagt arbeid
AFT – Arbeidsforberedende trening fra 1.11.2017
ARR – Arbeidsrettet rehabilitering
AVK – Avklaring
OPF – Oppfølging
APS – Aktivitetsplikt for sosialhjelpsmottakere
LKO - Lærekandidatordningen
http://www.oksnesvekst.no 19/9/17 19/9/19
Rause AS Birger Ødegård VTA http://www.rause.no/ 6/10/17 6/10/19
Prima AS Erlend F. Harbak Varig tilrettelagt arbeid (VTA)
Arbeidspraksis (APS)
Arbeidsmarkedsopplæring (AMO) – Escala
Oppfølging - Escala
http//www.prima-as.no/ 20/10/17 20/10/19
Orbit Arena AS  Anne-Marie Riis  AFT
KiA
VTA
www.orbitarena.no 24/10/17 24/10/19
 Q43 AS Espen Andersen AFT – Arbeidsforberedende trening
VTA – Varig tilrettelagt arbeid
www.q43.no 25/10/17 25/10/19
ASVO Ibestad AS Kurt Kristoffersen Varig tilrettelagt arbeid (VTA)
Arbeidspraksis i skjermet virksomhet (APS)
www.asvo-ibestad.no 25/10/17 25/10/19
Lena Produkter AS (LePro)  Stein Starum Permanently adapted work (VTA) Varig tilrettelagt arbeid
Municipal seats (KAT) Kommunalt aktivitets tilbud
www.leproas.no 25/10/17 25/10/19
Atico as Marianne Arnesen  APS – Arbeidspraksis i skjermet virksomhet
VTA – Varig tilrettelagt arbeid
http://www.atico.no/ 2/11/17 2/11/19
Nordkyn Vekst AS Helge V. Moen VTA- Varig tilrettelagt arbeid
APS- Arbeidspraksis i skjermet virksomhet
http://www.nordkynvekst.no/ 16/11/17 16/11/19
ASVO Vardø AS Anita Brækkan Remme VTA- Varig tilrettelagt arbeid
APS- Arbeidspraksis i skjermet virksomhet
http://www.asvo-vardo.no/ 16/11/17 16/11/19
Varodd Arbeid og Inkludering AS Tor Arve Monan APS/AFT
Varig tilrettelagt arbeid
Kvalifisering i Attføringsbedrift
Oppfølging domfelte
Jobb og muligheter unge og voksne
http://www.varodd.no/ 21/11/17 21/11/19
Jobbhuset AS Espen Sandvold  Varig tilrettelagt arbeid (VTA)
Arbeidsforberedende Trening (AFT)
http://www.jobbhuset.no/ 24/11/17 24/11/19
DELECTO AS John Håvard Seland Varig Tilrettelagt Arbeid - VTA
Arbeidsforberedende Trening - AFT
www: delectokragero.no 26/11/17 26/11/19
Herøy ASVO AS Jørn Moe VTA Varig tilrettelagt arbeid http://www.heroyasvo.no/ 29/11/17 29/11/19
Avigo AS Vibeke Hasselø Varig tilrettelagt arbeid (VTA)
Arbeidsforberedende trening (AFT)
Oppfølging
Avklaring
Arbeidsrettet rehabilitering
Jobbklubb (AMO-kurs)
Studier med støtte
http//www.avigo.no/ 30/11/17 30/11/19
Porsanger Arbeidssamvirke AS Sigmund Hansen VTA- Varig tilrettelagt arbeid
APS- Arbeidspraksis i skjermet virksomhet
http://www.porsangerarbeidssamvirke.no/ 1/12/17 1/12/19
Gamle Oslo Tre og Tekstil AS Lars Sevatdal VTA www.gott.no 1/12/17 1/12/19
Stiftelsen Kirkens Bymisjon Kristiansand Petter Dåsvand AFT
VTA
http://www.bymisjonen.no/ 3/12/17 3/12/19
Sarpsborg ASVO AS Vesna Sojtaric VTA http://www.sarpsborgasvo.no/ 3/12/17 3/12/19
Aufera AS Kari Smith  VTA - Varig tilrettelagt arbeid
VGS – (utplassering av elevar frå vidaregåande skular)
Kommunale plassar
Språkpraksisplassar
www.aufera.no  4/12/17 4/12/19
A3 Ressurs Vennesla AS Reidar J. Hanssen Varig tilrettelagt arbeid: 20 plasser
Arbeidsforberedende trening: 27 plasser
http://www.a3ressurs.no/ 6/12/17 6/12/19
Drøbak Vaskeri AS Jon Larsen VTA - Varig tilrettelagt arbeid http://www.drobakvaskeri.no/ 8/12/17 8/12/19
Stiftelsen Kirkens Bymisjon i Bergen Bård Aulin AFT  - Avdeling: Arbeid og kvalifisering  http://www.kirkensbymisjon.no/ 11/12/17 11/12/19
Valdres Kompetansevekst AS og Valdres Kompetansevekst Pluss AS Kari Sandvik Introduksjonsprogram
Arbeidsrettede kurs
Arbeidsforberedende trening
http://www.vkv.no/ 16/12/17 16/12/19
Aktiv Åseral as Tom Eiken VTA www.aktiv-aseral.no 16/12/17 16/12/19
VIA Partner AS Reidun Lie Tjomsland  VTA (permanently adapted work) www.viapartner.no 16/12/17 16/12/19
Mjåvann Arbeidstreningssenter Sindre Fosse (AFT) Arbeidsforberedende trening (tidligere APS)
(VTA) Varig Tilrettelagt Arbeid
http://www.mjats.no/ 17/12/17 17/12/19
Lier ASVO AS Liv Helen Aarum Kolstad Varig tilrettelagt arbeid VTA
Arbeidsforbedrende trening AFT
Aktivitetsplikt   AKS
www.lier-asvo.no 18/12/17 18/12/19
Kapro AS Olav Verstad VTA
APS
www.vekst-kapro.no   19/12/17 19/12/19
Rjukanlys AS Hedda Rist Frydenberg AFT (Arbeidsforberedende trening )
VTA (Varig tilrettelagt arbeid)
Oppfølging (som underleverandør )
Municipal measures (Kommunal tiltaksplass)
Avklaring (som underleverandør)
http://www.rjukanlys.no/ 20/12/17 20/12/19
Empo AS Gunn Syversen  VTA-Varig Tilrettelagt Arbeid http://www.empo.no/ 22/12/17 22/12/19
Momentor AS
– mennesker, utvikling og vekst
Anette Modalsli Tesaker VTA – varig tilrettelagt arbeid www.momentor.as 22/12/17 22/12/19
Galvano Tia AS Susanne Didriksen Avklaring
Oppfølging
AFT
TIA
VTA
ARR
http://www.galvanotia.no/ 23/12/17 23/12/19
Lofoten Industrier AS  Edel-Annie Høgsten Knutzen Avklaring
Oppfølging
Arbeidsrettet rehabilitering -ARR
Arbeidsforberedende trening - AFT
Arbeidsmarkedsopplæringskurs: Arbeidsforberedende kurs for fremmedspråklige
www.lias.no 23/12/17 23/12/19
Lofoten Industrier AS - barnehagene Eva Tuer LIAS barnehager, Knøttene barnehage
LIAS barnehager, Multemyra barnehage
www.lias.no 24/12/17 24/12/19
Rysteg AS Håvard Rosnes VTA
AFT
http://www.rysteg.no/ 24/12/17 24/12/19
NAMAS Vekst AS Frode Leirvik VTA
APS/AFT
www.namas.no 1/1/18 1/1/20
Vekst Nordkapp AS Grethe Lill Vollan VTA - Varig tilrettelagt arbeid,
APS - Arbeidspraksis i skjermet virksomhet,
http://www.vekst-nordkapp.no/ 27/1/18 27/1/20
Kvinnherad Vekstbedrift AS Tor Vidar Sæle VTA – Varig tilrettelagt arbeid
AFT – Arbeidsforberedende trening
http://www.kvekst.no/ 7/2/18 7/2/20
Midtun Vekst AS Eivind H. Hermansen VTA (Varig tilrettelagt arbeid)
VGS (Arbeidsutprøving for elever fra videregående skole med tilrettelagt undervisning)
Http://midtunvekst.no/ 14/2/18 14/2/20
Grønneviken AS Bente Ø. Heradstveit VTA
AFT
www.gvi.as 25/2/18 25/2/20
Grue Service AS Tone Hanssen Varig tilrettelagt arbeid
Arbeidspraksis i skjermet virksomhet (arbeidsforberedende trening)
www.grueservice.no 20/7/17 20/7/20
Spir Oslo AS Glenn Dehli  Arbeidsforberedende trening (AFT)   Kvalifisering i Arbeidsmarkedsbedrift (KiA) Tilrettelagt arbeid i Arbeidsmarkedsbedrift (TiA)                                                               Kommunale arbeidstreningsplasser (KAT)     Varig tilrettelagt arbeid (VTA)                                                                                                                       http://www.spiroslo.no/ 31/8/17 13/8/20
Stavne Arbeid og Kompetanse KF Kjetil Røttereng Arbeidspraksis - APS  Varig tilrettelagt Arbeid - VTA www.stavne.no 15/8/17 15/8/20
SAVA AS Gunnar Solberg Arbeidspraksis i skjermet virksomhet (APS), Varig tilrettelagt arbeid (VTA) , Tilrettelagt opplæring http://www.sava-as.no/ 3/10/17 3/10/20
Selbu Trykk AS Pia Karine Bogen VTA and APS http://www.selbu-trykk.no 15/10/17 15/10/20
Asker Produkt AS Tonje Solstad VTA and APS http://www.aprod.no/ 16/10/17 16/10/20
Enebakk Produkter AS Pål Olsen VTA - Varig tilrettelagt arbeid
AFT - Arbeidsforberedende trening
www.enebakkprodukter.no 24/10/17 24/10/20
Unikum AS Lars Orlien Varig tilrettelagt arbeid (VTA)
Arbeidsforberedende trening (AFT)
http://www.unikum.no/ 3/11/17 3/11/20
Kvito as Svend Helge Aanonsen AFT, VTA, Kommunale tiltak (kom. vta), Restart, Oppfølging, Avklaring og Avklaring ARR www.kvito.no 5/11/17 5/11/20
AS Rehabil Nina Marijke Wang Arbeidsforberedende trening (AFT), Avklaring (anbud), KIA, TIA http://www.rehabil.no/ 14/11/17 14/11/20
VIUNO AS Sunita Mistry Varige Tilrettelagt Arbeid (VTA)
Lærekandidater
www.viuno.no 19/11/17 19/11/20
Beiarvekst AS Silje V. Pedersen VTA http://www.beiarvekst.no/ 20/11/17 20/11/20
Fretex Jobb og Oppfølging AS Rannveig H. Pedersen AFT – Arbeidsforberedende trening
VTA – Varig tilrettelagt arbeid
Avklaring
Oppfølging
Seed, IPS
Oppfølging Jobb først, IPS
Oppfølgingstiltaket Senter for Jobbmestring, IPS
Oppfølgingstiltaket Supported Employment
Oppfølgingstiltaket Jobbmestrende oppfølging, JMO
Kvalifiseringsprogrammet
KIA – Kvalifisering i arbeidsmarkedsbedrift
AMO Jobbklubb
AMO Jobbklubb med økonomi
AMO Veien til arbeid
AMO Barnehageassistent
www.fretex.no 21/11/17 21/11/20
Smiløkka Arena AS Catharina Solvoll VTA
AFT
http://www.smilokka.no/ 21/11/17 21/11/20
VINN Hallingdal AS Gunn Marit Arnegard VTA, Oppfølging (fom 1.1.17) AFT (fom 1.9.17) www.vinn-hallingdal.no 26/11/17 26/11/20
Providor Arbeid og Inkludering AS Sigrid Grude Amb Tiltakene Arbeidsforberedende trening og Varig tilrettelagt arbeid http://www.providor.no/ 5/12/17 5/12/20
Øvre Romerike Industriservice as Marianne Dybvig Arbeidsforbredende trening (AFT) and Varig tilrettelagt arbeid (VTA) www.ori.no 24/12/17 24/12/20
Beredt AS Øyvind Hjørnevik AFT http://www.Beredt.no/ 27/12/17 27/12/20
Keops Kurs- og arbeidssenter KF Torunn Evensen AFT, Oppfølging, AMO (Salg og service),KVP, Kommuneservice (arbeid for sosialhjelp), Arbeidsrettet For- og ettervern (for rusmiddelavhengige)  www.porsgrunn.kommune.no/keops 31/12/17 31/12/20
Kapto AS Gunhild Strand VTA,AFT,KOM http://www.kapto.no/ 1/1/18 1/1/21
Numedal Produksjon AS Olav Traaen VTA, AFT www.nupro.no 1/1/18 1/1/21
Mentro AS Kjartan Kvellestad VTA, AFT, ARR, Individuelle AMO kurs, Jobbsøkerkurs http://www.mentro.no/ 2/1/18 2/1/21
Norasondegruppen AS  Anne Breiby APS, VTA, AMO-kurs, TIA, KIA http://norasondegruppen.no/ 3/1/18 3/1/21
Kautokeino Arbeidssenter as Gunn Elisabeth Kristensen VTA og AFT  www.kautokeino.as 3/1/18 3/1/21
Byrg Kompetanse AS Nicolai Karlsen AFT og VTA http://www.byrgkompetanse.no/ 2/2/18 2/2/21
OsloKollega AS Thai Lind AFT, VTA, KIA www.oslokollega.no 16/2/18 16/2/21
StjerneGruppen Ringerike AS Kjersti Olberg AFT (arbeideforberedende trening) www.stjernegruppen.no 25/2/18 25/2/21
Stiftelsen Kirkens Bymisjon Østfold Cecilie Skaug Gjelder avdelinger med avtale om tiltaksplasser i samarbeid med NAV (AFT) www.bymisjon.no/ostfold 28/2/18 28/2/21
Trigger Jobb AS Øyvind Golten Pettersen VTA, AFT, OPPFØLGING OG AVKLARING www.trigger-as.no 2/3/18 2/3/21
Næringstjenester AS Sissel Gladhaug VTA bedrift www.naringstjenester.no 6/3/18 6/3/21

Klæbo Industrier AS

Roar Aune  VTA bedrift www.klabuindustrier.no 14/5/18

14/5/21

INKO Industri og kompetanse AS Annette Ekman VTA , AFT www.inkoas.no 15/5/18 15/5/21

Aksis Arbeid og Kompetanse AS

Birgit K.  Haugland VTA, AFT, Arr dag, Avklaring og Oppfølging www.aksis.no 23/5/18 23/5/21