Oppgaver

EPR (European Platform for Rehabilitation) tilbyr sertifiseringstjenester iht EQUASS Assurance innenfor velferdssektoren i Norge. Det betyr at alle virksomheter som ønsker å dokumentere kvaliteten på de tjenestene de tilbyr kan søke EPR om sertifisering iht dette kvalitetssikringssystemet.

I dag har over 300 attførings- og vekstbedrifter i Norge bygget opp og sertifisert sitt kvalitetssikringssystem iht EQUASS Assurance. En sertifisering iht EQUASS Assurance innfrir Arbeids- og velferdsdirektoratets sitt krav til at alle forhåndsgodkjente arrangører av skjermede tiltak skal implementere et sertifisertbart kvalitetssikringsystem med ekstern revisjon og sertifisering.  Sertifiseringen varer i 2 år og må da fornyes.

EPR har gjennomført et pilotprosjekt med implementering av EQUASS Assurance i barnehager. Flere av disse har sertifisert sitt kvalitetssikringssystem som et resultat av dette.

Hvert annet år gjennomføres det re-sertifiseringer av allerede sertifiserte bedrifter og organisasjoner. I tillegg gir vi opplæring og informasjon knyttet til forståelsen av innhold og til selve prosessen mot sertifisering.