Denne siden "Tips og råd til sertifisering" er basert på informasjon fra den tidligere equass.no nettsiden, uten noen endringer og har ikke blitt godkjent eller verifisert av EQUASS Europe. Siden mange av våre kunder følte at denne delen hjelper dem, ble vi enige å la den tilgjengelig for alle. Vi anbefaler at når sosiale tjenesteleverandører vil gjerne ha råd i å møte kriterier, at de ta kontakt med EQUASS Europa eller anerkjent EQUASS konsulenter (konsulenter som ble spesielt opplært av EQUASS) i Norge eller resten av Europa for videre informasjon. I tillegg vil spørsmål sendt til EQUASS Key Expert (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.) bli besvart på engelsk.


 

EQUASS kvalitets-prinsipp: Resultatfokus:
Organisasjoner som leverer velferdstjenester sikter mot å oppnå resultater, både når det gjelder hvordan de oppfattes, og når det gjelder hva de har oppnådd, nytten for brukere, deres familier / omsorgspersoner, arbeidsgivere, samt andre interesseparter og samfunnet. De tar også mål av seg til å få mest mulig igjen for ressursene de har brukt. Virkningene/ effekten av tjenestene er målt, overvåket og er en viktig del av prosesser for kontinuerlig forbedring, åpenhet og ansvarlighet.

Mer detaljert informasjon om hva EQUASS Assurance legger i begrepet RESULTATFOKUS kan finnes i dokumentet: "EQUASS Assurance - En beskrivelse av prinsipper, dimensjoner og kriterier".

Prinsippet Resultatfokus omfatter følgende aspekter (dimensjoner):

• Måling av resultater
Organisasjoner setter seg mål for resultater for virksomheten. Dette gjelder både innsikt og hva som er oppnådd av resultater for brukere, deres familier / omsorgspersoner, arbeidsgivere, andre interesseparter og samfunnet. En vellykket prosess av velferdstjenester er definert som: ”Oppnåelse av de målsettinger som er fastsatt i individuell handlingsplan (IP)”. Resultater av prosessen må måles i forhold til de definerte målsettinger i den individuelle handlingsplanen. Holdbare og gyldige vurderinger av kvaliteten på resultatene av disse velferdstjenestene kan bare basere seg på et evalueringssystem som legger fakta og objektive kriterier til grunn.
 

• Evaluering av resultater
De gjeldende vurderinger av resultat, spesielt av kvaliteten på velferdstjenester, skal være basert på fakta og objektive kriterier. Av denne grunn bør evaluering av resultater gjennomføres på regelmessig og systematisk basis.

• Rapportering av resultater
Leverandøren av velferdstjenester sikrer at resultatene er riktige, gyldige og relevante når resultatene rapporteres til relevante interesseparter. Det er også viktig å vise verdien og merverdien av tjenestene til alle interesseparter, og derfor må registreringer og utbytte formidles på best mulig måte.