Denne siden "Tips og råd til sertifisering" er basert på informasjon fra den tidligere equass.no nettsiden, uten noen endringer og har ikke blitt godkjent eller verifisert av EQUASS Europe. Siden mange av våre kunder følte at denne delen hjelper dem, ble vi enige å la den tilgjengelig for alle. Vi anbefaler at når sosiale tjenesteleverandører vil gjerne ha råd i å møte kriterier, at de ta kontakt med EQUASS Europa eller anerkjent EQUASS konsulenter (konsulenter som ble spesielt opplært av EQUASS) i Norge eller resten av Europa for videre informasjon. I tillegg vil spørsmål sendt til EQUASS Key Expert (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.) bli besvart på engelsk.

 


 

EQUASS kvalitets-prinsipp: Individfokus:
Organisasjoner som leverer velferdstjenester har som mål å bedre brukers livskvalitet. Innhold i tjenestene defineres på grunnlag av de behovene for bistand som bruker har, samt for andre som potensielt har nytte av at bruker har utbytte av tjenesten. Organisasjoner legger vekt på hver enkelts bidrag ved å engasjere dem i egenvurdering, i å gi tilbakemeldinger og i evalueringer. De ser også verdien av både personlige mål og overordnede mål med tjenesten, og tar i betraktning både det fysiske og sosiale miljøet rundt bruker. Alle prosesser er gjenstand for regelmessig gjennomgang.

Mer detaljert informasjon om hva EQUASS Assurance legger i begrepet INDIVIDFOKUS kan finnes i dokumentet: "EQUASS Assurance - En beskrivelse av prinsipper, dimensjoner og kriterier".

Prinsippet Individfokus omfatter følgende aspekter (dimensjoner):

• Kartlegging av kundens/brukers krav
Organisasjoner som leverer velferdstjenester gjennomfører prosesser som blir drevet på grunnlag av behovene til både brukerne, til de som betaler for tjenestene og til andre som potensielt kan ha utbytte av prosessene. Derfor er identifisering av hvilke behov, krav og forventninger både nåværende og potensielle kunder / brukere har, avgjørende for utvikling av program og tilbud av tjenester. Endringer i behov, eller i krav og forventninger hos kundene / brukerne gjør det nødvendig med en tilpasset respons på disse endringene, slik at tjenestetilbudet også i fremtiden vil møte kundenes / brukernes behov, krav og forventninger.
 

• Individuell planlegging
Velferdstjenester er utviklet og tilrettelagt på grunnlag av de identifiserte behov og ønsker hos bruker som mottar tjenestene. Ved å analysere behovene, forventningene og mulighetene kan organisasjonen tilrettelegge sine tjenester slik at disse svarer imøtekommer brukers forventninger og behov.