Denne siden "Tips og råd til sertifisering" er basert på informasjon fra den tidligere equass.no nettsiden, uten noen endringer og har ikke blitt godkjent eller verifisert av EQUASS Europe. Siden mange av våre kunder følte at denne delen hjelper dem, ble vi enige å la den tilgjengelig for alle. Vi anbefaler at når sosiale tjenesteleverandører vil gjerne ha råd i å møte kriterier, at de ta kontakt med EQUASS Europa eller anerkjent EQUASS konsulenter (konsulenter som ble spesielt opplært av EQUASS) i Norge eller resten av Europa for videre informasjon. I tillegg vil spørsmål sendt til EQUASS Key Expert (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.) bli besvart på engelsk.


 

EQUASS kvalitets-prinsipp: Partnerskap

Organisasjoner som leverer velferdstjenester drives i partnerskap med:
- instanser innen offentlig og privat sektor,
- representanter for arbeidsgivere og arbeidstakere,
- med dem som finansierer tjenesteleveransen og innkjøpere,
- med interesseorganisasjoner for brukerne, lokale grupperinger, familier og omsorgspersoner,

 

for å kunne tilby sammenhengende helhetlige tjenester og for å oppnå at tjenestene skal få bedre effekt og påvirkning, samt for at dette skal resultere i et mer åpent og inkluderende samfunn.

 

Mer detaljert informasjon om hva EQUASS Assurance legger i begrepet PARTNERSKAP kan finnes i dokumentet: "EQUASS Assurance - En beskrivelse av prinsipper, dimensjoner og kriterier"

 

Prinsippet partnerskap omfatter følgende aspekt (dimensjon):

 

• Samarbeid i tjenesteleveranser
Veksten i anvendelsen av informasjonsteknologi i samfunnet og kravet om effektiv bruk av ressurser og ekspertise,  samt egenkraftmobilisering (empowerment) av bruker, krever samarbeid i håndtering av informasjon, logistikk og tjenestetilbud. Derfor må organisasjoner drive i partnerskap med:
- instanser innen offentlig og privat sektor,
- representanter for arbeidsgivere og arbeidstakere,
- med dem som finansierer tjenesteleveransen og med innkjøpere,
- interesseorganisasjoner for brukerne,
- lokale grupperinger,
- samt familier og omsorgspersoner.

Partnerskap i levering av velferdstjenester skal gi et positivt bidrag til resultatet av tjenesteleveransen.