Denne siden "Tips og råd til sertifisering" er basert på informasjon fra den tidligere equass.no nettsiden, uten noen endringer og har ikke blitt godkjent eller verifisert av EQUASS Europe. Siden mange av våre kunder følte at denne delen hjelper dem, ble vi enige å la den tilgjengelig for alle. Vi anbefaler at når sosiale tjenesteleverandører vil gjerne ha råd i å møte kriterier, at de ta kontakt med EQUASS Europa eller anerkjent EQUASS konsulenter (konsulenter som ble spesielt opplært av EQUASS) i Norge eller resten av Europa for videre informasjon. I tillegg vil spørsmål sendt til EQUASS Key Expert (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.) bli besvart på engelsk.

 

EQUASS kvalitets-prinsipp: Ansatte.

Organisasjoner leder og organiserer de menneskelige ressursene de disponerer (ansatte og frivillige) og sine aktiviteter, for å nå sine mål. De har forpliktet seg til å basere ansettelser av kvalifisert personell på krav til kunnskap, dyktighet og erfaring. De skaper en bedriftskultur som kjennetegnes ved engasjement, utvikling og kontinuerlig læring for ansatte og andre profesjonelle, slik at brukere og andre interesseparter har utbytte av det. Organisasjoner tilbyr helse, sikkerhet, velvære og egnede arbeidsforhold til sitt personale (ansatte og frivillige).

Mer detaljert informasjon om hva EQUASS Assurance legger i begrepet ANSATTE kan finnes i dokumentet: "EQUASS Assurance - En beskrivelse av prinsipper, dimensjoner og kriterier" som kan lastes ned ved å velge "Sertifisering" og deretter "Dokumenter til søknadsarbeidet" i menyen.

EQUASS Assurance fokuserer i prinsippet Ansatte på følgende emner:

 • Et fokus på hvordan man bruker de menneskelige ressursene bedriften har til rådighet
 • Fokus på bedriftens personalpolitikk og og at rekruttering skal baseres på krav til kunnskap, dyktighet og erfaring.
 • Fokus på hva bedriften ønsker å gjøre for å beholde de personene de har ansatt.
 • Fokus på bedriftekultur, arbeidsmiljø og HMS.
 • Fokus  på kompetanse og opplæring.

 Prinsippet Lederskap i EQUASS Assurance fokuserer på følgende hovedområder:

• Personal ledelse 

 • Rekruttering og rekrutteringsprosessen.
 • Ansattes arbeidsforhold
 • HMS

• Kvalifikasjoner og ansattes utvikling

 • Krav til kompetanse
 • Muligheter for opplæring og videreutvikling

• Ansattes medvirkning og motivasjon

 • Ansattes engasjement
 • Felleskap med kolleger, ledere og organisasjonen
 • Et godt arbeidsmiljø der de ansatte blir motiverte og gjør en god jobb.
 • At bedriften viser at de respekterer og verdsetter de ansatte .