Velkommen til EQUASS i Norge

EQUASS Assurance er et europeisk system for kvalitetssikring av velferdstjenester med ekstern revisjon og sertifisering. Det gir tjenesteleverandører i velferdssektoren anledning til å sikre kvaliteten av tjenestene overfor brukere og andre samarbeidspartnere.

 

Store nyheter!

EQUASS oppretter igjen en lokal lisensholder i Norge!

Vi har gleden av å informere om at EPR sitt styre i slutten av mars vedtok å starte samarbeid med en ny lokal lisensholder i Norge for å kunne møte behovene til tjenesteleverandører der på en bedre måte. Forhandlingene har startet og overføring av ansvaret fra EQUASS kontoret i Brüssel til ny lisensholder i Norge er planlagt gjennomført i løpet av sommeren. Vi vil bestrebe oss på å gjøre overgangen så smidig som mulig.

 

Se www.equass.be for informasjon om planlagte kurs:

  • Konsulentutdanning i Ljubljana – Slovenia: 11. – 14. juni
  • Konsulentutdanning i Vilnius-Litauen: Våren 2018. Datoer kommer senere.
  • Revisorutdanning i Vilnius-Litauen: planlagt i begynnelsen av november 2018. Datoer kommer senere.