Organisasjonsnavn Kontaktperson Tjenester Nettside Sertifisert fra til
Asker Produkt AS Tonje Solstad VTA
APS
Lærekandidat
www.askerprodukt.no  30/06/2015 30/09/2017
ilas AS Thai Lind Avklaring
Arbeidspraksis i skjermet virksomhet
Arbeid med bistand
Kvalifisering i AMB
Tilrettelagt i AMB
Varig tilrettelagt i AMB 
www.ilas.no 09/08/2015 31/01/2018
Svanem AS Odd Jarle Svanem VTA (Varig Tilrettelagt Arbeid)
APS (Arbeidspraksis i skjermet virksomhet)
Avklaring i skjermet virksomhet
KOM (Kommunale plasser)
www.svanem.no 29/08/2015 29/10/2017
SISO Vekst AS Lise Jensen Varig tilrettlagt arbeid (VTA) www.siso.no 31/08/2015 31/08/2017
Eskoleia AS Håkon Bjørklund AK - Avklaring I skjermet sektor
APS - Arbeidspraksis I skjermet sektor
AFS - Arbeid for sosialstønad
KIA - Kvalifisering I arbeidsmarkedsbedrift
TIA - Tilrettelagt arbeid I arbeidsmarkedsbedrift
FV - Funksjonsvurdering
Godkjent lærebedrift-lærlinger og lærekandidater
www.eskoliea.no 01/09/2015 01/09/2017
Kanja Nome AS Nils Steinar Stavholt AB
APS
VTA
TAS
Full Pakke
www.kanja.no 04/09/2015 04/09/2017
Aberia Ung AS Eirik Edvartsen Tjenester innen lov om barnevernstjenester
Tjenester inne helse- og omsorgsloven
www.aberia.no 05/09/2015 05/09/2017
Brisk Kompetansesenter AS Jannicke Aarø Avklaringskurs (AK)
Arbeidspraksis i skjermet virksomhet (APS)
Raskere tilbake (RT)
Kvalifisering i attføringsbedrift (KIA)
Tilrettelagt arbeid i attføringsbedrift (TIA)
Arbeid med bistand (AB)
Arbeidspraksis i skjermet virksomhet - rus (APS - Rus)
VTA - egen avdeling
www.brisk.no 08/09/2015 08/09/2017
Grønneviken Bente Ø. Heradstveit VTA
APS
VVV
AB
www.gvi.as 08/09/2015 08/09/2017
Øksnes Vekst AS Torbjørn Lahti Varig tilrettelagt arbeid (VTA)
Arbeid med bistand (AMB)
Arbeidspraksis I skjermet virksomhet (APS)
Vilje viser vei (VVV)
Arbeidsrettet rehabilitering (ARR)
Avklaring (AVK)
Arbeidsforberedende trening (AFT)
Oppfølging (OPF)
Lærekandidatordningen (LKO)
www.oksnesvekst.no 08/09/2015 08/09/2017
Brisk barnehage Iren P. Hagen brisk barnehage www.brisk.no 10/09/2015 10/09/2017
Enebakk Produkter AS Pål Olsen VTA
APS
www.enebakkprodukter.no 10/09/2015 10/09/2017
ASVO Kvinesdal AS Rita Egenes VTA
APS
AB
www.asvo-kvinesdal.no 18/09/2015 18/09/2017
ASVO Sirdal AS Roy Håvard Løseth VTA www.asvosirdal.no 24/09/2015 24/09/2017
DalPro AS Edvard Ulvan Varig tilrettelagt arbeid (VTA)
Avklaring i skjermet virksomhet
Arbeidspraksis i skjermet virksomhet (APS)
Arbeid med bistand (AB)
www.dalpro.no 24/09/2015 24/09/2017
AS Rehabil Gunvor Sørli Avklaring
APS
AB
KiA
TiA
www.rehabil.no 28/09/2015 28/09/2017
Keops Kurs- og arbeidssenter KF Torunn Evensen Arbeid med bistand (AB)
Arbeidspraksis i skjermet virksomhet (APS)
Kommuneservice
Kvalifiseringsprogrammet
Arbeidsrettet forvern/ettervern
VOKS
AMO-kurset: Salg og service
porsgrunn.kommune.no/keops 03/10/2015 03/10/2017
Rause AS Birger Ødegård VTA
APS
www.rause.no 05/10/2015 05/10/2017
Unikum AS Lars O  Arbeidsforberedende tiltak (AFT)
Varig tilrettelagt arbeid (VTA)
www.unikum.no 06/10/2015 06/10/2017
A2G Gruppen Wenche Iren Warberg A2G Gruppen AS
A2G Eiendomsdrift AS
A2G Kompetanse AS
A2G Logistikk AS
A2G Profilering AS
----------------------------------
Avklaring i skjermet virksomhet
Arbeidspraksis i skjermet virksomhet
Arbeid med bistand
Kvalifisering i arbeidsmarkedsbedrift
Tilrettelagt arbeid i arbeidsmarkedsbedrift
Varig tilrettelagt arbeid
www.a2g.no 11/10/2015 11/10/2017
FunkWeb Kompetanse Anita Eik Roald APS
AB
Avklaring
www.suksessforalle.no 16/10/2015 16/10/2017
Lena Produkter AS Stein Starum Permanently adapted work (VTA) Varig tilrettelagt arbeid
Municipal seats (KAT) Kommunalt aktivitets tilbud
www.leproas.no 16/10/2015 16/10/2017
Mentro AS Kjartan Kvellestad Avklaring
APS - Arbeidspraksis i skjermet virksomhet
AB - Arbeid med Bistand
KIA - Kvalifisering i arbeidsmarkedsbedrift
TIA - Tilrettelagt arbeid i arbeidsmarkedsbedrift
VTA - Varig tilrettelagt arbeid
Avklaring arbeidsretta
Oppfølging
ARR - Arbeidsretta rehabilitering
www.mentro.no 16/10/2015 16/10/2017
Prima AS Dagfinn Eriksen Avklaring i skjermet virksomhet
Arbeid med Bistand (AB)
Arbeidspraksis (APS)
Varig tilrettelagt arbeid (VTA)
Kvalifisering
Tilrettelagt arbeid i AMB-bedrift
Avklaring
Oppfølging
www.prima-as.no 19/10/2015 19/10/2017
Fretex Midt-Norge AS
• Heggstadmyra
• Malvik
Rannveig H. Pedersen FYLKE
- Sør-Trøndelag

PROGRAM
Avklaring i skjermet virksomhet.
APS - Arbeidspraksis i skjermet virksomhet.
AB  -  Arbeid med Bistand.
TIA - Tilrettelagt arbeid i Fretex. 
VTA  -Galleri Vox
Oppfølging
www.fretex.no 20/10/2015 20/10/2017
Fretex Nord-Norge AS (Bodø - Harstad - Kirkenes - Tromsø) Ingvald Hansen FYLKER
- Nordland
- Troms
- Finnmark

PROGRAM
Avklaring i skjermet virksomhet.
APS - Arbeidspraksis i skjermet virksomhet.
APS - Kvalifiseringsprogrammet
AB  -  Arbeid med Bistand.
KIA - Kvalifisering i AMB.
TIA - Tilrettelagt arbeid i Fretex. 
VTA  -Galleri Vox
www.fretex.no 20/10/2015 20/10/2017
Fretex Øst-Norge AS (Drammen - Skien - Gol - Jessheim - Lillehammer - Moss - Fredrikstad - Oslo) Ingvald Hansen FYLKER
• Oslo
• Akershus
• Buskerud
• Oppland
• Østfold
• Telemark

PROGRAM
Avklaring i skjermet virksomhet.
APS - Arbeidspraksis i skjermet virksomhet.
APS - Grønt arbeid
AB  -  Arbeid med Bistand.
KIA - Kvalifisering i AMB.
TIA - Tilrettelagt arbeid i Fretex.
Jobbmestrende oppfølging.
IPS – individuell jobbstøtte 
Aktivitetsplikt for sosialhjelpsmottakere – MOA  
Salg og service
SE – Supported Employment
www.fretex.no 20/10/2015 20/10/2017
Fretex Vest-Norge AS (Bergen - Kristiansand - Sandnes) Ingvald Hansen FYLKER
- Hordaland
- Rogaland
- Vest-Agder

PROGRAM
Avklaring i skjermet virksomhet.
APS - Arbeidspraksis i skjermet virksomhet.
APS - Grønt arbeid
AB  -  Arbeid med Bistand.
IPS - Senter for jobbmestring, Bergensklinikkene,
Betanien DPS, SEED Helse Vest
KIA - Kvalifisering i AMB.
TIA - Tilrettelagt arbeid i Fretex. 
SE -  Supported Employment
ARR -Arbeidrettet Rehabilitering
MOT- Motivasjon Oppmøte Trening
VTA  -Galleri Vox
Oppfølging
www.fretex.no 20/10/2015 20/10/2017
OrbitArena AS Anne-Marie Riis Avklaring
KiA
TiA
APS
VTA
AB
www.orbitarena.no 20/10/2015 20/10/2017
Varodd AS   Tor Arve Monan APS
Avklaring
Arbeid med Bistand
Varig tilrettelagt arbeid
Kvalifisering i Attføringsbedrift
Tilrettelagt arbeid i Attføringsbedrift
www.varodd.no 20/10/2015 20/10/2017
Q43 AS Espen Andersen APS
VTA
www.q43.no 24/10/2015 24/10/2017
Numedal Produksjon AS Olav Traaen VTA
AB
www.nupro.no 28/10/2015 31/12/2017
Atico as Jo Inge Kordahl APS – Arbeidspraksis i skjermet virksomhet
AB – Arbeid med Bistand
VTA – Varig tilrettelagt arbeid
www.atico.no 28/10/2015 28/10/2017
Gamle Oslo Tre og Tekstil AS Lars Sevatdal VTA www.gott.no 28/10/2015 28/10/2017
Norservice AS Gøril Kvernmo Jakobsen Navigator Kompetanse
 - Arbeidspraksis i skjermet virksomhet (APS) Lokasjon: Trondheim og              Orkanger
 - Avklaring i skjermet virksomhet (AVK) Lokasjon: Trondheim og Røros
 - Arbeid med bistand (AB) Lokasjon: Trondheim
 - Kvalifisering internt + eksternt (KVAL) Lokasjon: Trondheim
 - Tilrettelagt arbeid (Tia) Lokasjon: Trondheim
 - Varig tilrettelagt arbeid (VTA) Lokasjon: Trondheim
 - Arbeidsrettet rehabilitering, dag (ARR) Lokasjon: Trondheim
www.norservice.no 28/10/2015 28/10/2017
Lier ASVO AS  Liv Kolstad VTA
APS
AB
www.lier-asvo.no 31/10/2015 31/10/2017
Kautokeino Arbeidssenter as Gunn Elisabeth Kristensen Brukthandel
Aktivitetssenter for eldre
Snekkeri/ved
Duodji
Vaskeri
www.kautokeino.as 02/11/2015 02/11/2017
A3 Ressurs Vennesla AS Reidar J. Hanssen Varig tilrettelagt arbeid
Arbeidspraksis i skjermet virksomhet
Arbeid med bistand
Studier med støtte
www.a3ressurs.no  06/11/2015 06/11/2017
ALF as, Senter for arbeidslivsforberedelse Harald Rongved AB
APS
VTA
Dagsverket
AURORA
www.alf.no 06/11/2015 06/11/2017
VIA Partner AS Reidun Lie Tjomsland VTA www.viapartner.no 06/11/2015 06/11/2017
Smiløkka Arena AS Catharina Solvoll VTA
AB
APS
www.smilokka.no 07/11/2015 07/11/2017
ASVO-Vardø AS Anita Brækkan Remme Varig tilrettelagt arbeid (VTA)
Arbeidspraksis i skjermet virksomhet (APS)
www.asvo-vardo.no 12/11/2015 12/11/2017
Setpro as Nils Gj. Østerhus  VTA - Varig Tilrettelagt Arbeid
APS - Arbeidspraksis i Skjermet Virksomhet
MTA – Mestringsveier til Arbeid
Avklaring
Oppfølging
Arbeidsrettet rehabilitering
www.setpro.no  17/11/2015 17/11/2017
Stiftelsen Kirkens Bymisjon Kristiansand, Virksomheten Enter – Jobb og Fritid Petter Dåsvand  APS
VTA
www.bymisjonen.no  17/11/2015 17/11/2017
Vinn Industri Drammen AS Siri Rese Kristiansen VTA – Varig tilrettelagt arbeid www.vinn-drammen.no 17/11/2015 17/02/2018
VIUNO A/S Sunita Mistry Varige Tillrettelagt Arbeid (VTA) www.viuno.no 18/11/2015 18/11/2017
BeiarVekst A/S Silje V. Pedersen VTA – Varig Tilrettelagt Arbeid www.beiarvekst.no 19/11/2015 19/11/2017
Næringstjenester AS Sissel Gladhaug  VTA bedrift   20/11/2015 20/11/2017
Jobbhuset AS Espen Sandvold  Varig tilrettelagt arbeid (VTA)
Avklaring (AVK)
Arbeidspraksis i skjermet virksomhet (APS)
Arbeid med bistand (AB)
www.jobbhuset.no 23/11/2015 23/11/2017
DELECTO AS John Håvard Seland Varig Tilrettelagt Arbeid - VTA
Arbeidspraksis i Skjermet Virksomhet - APS
Arbeid med Bistand - AB
www: delectokragero.no 25/11/2015 25/11/2017
Rysteg AS Håvard Rosnes VTA
APS
AB
ARR
Prosjekt UngAktiv
Aktiv før 30
www.rysteg.no  25/11/2015 25/11/2017
VINN AS Hallingdal Lisbeth F. Skølt Avklaring
Arbeidspraksis i skjermet virksomhet (APS)
Arbeid med bistand (AB)
Varig tilrettelagt arbeid (VTA)
www.vinn-hallingdal.no 25/11/2015 25/11/2017
Deltagruppen AS
Askim – Mysen - Sarpsborg
Håvard Lindheim AB – Arbeid med bistand
APS – Arbeidspraksis i skjermet virksomhet
Avklaring
TiA – Tilrettelagt arbeid i arbeidsmarkedsbedrift
KiA – Kvalifisering i arbeidsmarkedsbedrift
IO – Individuell oppfølging
Arbeidsmarkedsrelaterte anbudskurs
www.deltagruppen.no 26/11/2015 26/02/2018
Marinor AS Hilde Birkeland Johannessen AB
VTA
Avklaring
APS
KIA
TIA
www.marinoras.no 27/11/2015 27/11/2017
Herøy ASVO AS Jørn Moe VTA   28/11/2015 28/11/2017
Avigo AS Kai Arne Bie I skjermet sektor 6 tiltak: Avklaring, Arbeidspraksis, Kvalifisering, Tilrettelagt arbeid, Varig tilrettelagt arbeid og Arbeid med Bistand.
Øvrige tjenester 5 tiltak: Avklaring, Oppfølging, Lese- og skriveopplæring, Matematikkopplæring og Språkpraksis
www.avigo.no 29/11/2015 29/11/2017
Porsanger Arbeidssamvirke as Sigmund Hansen VTA- Varig tilrettelagt arbeid
APS- Arbeidspraksis i skjermet virksomhet
AB- Arbeid med bistand
www.porsangerarbeidssamvirke.no 30/11/2015 30/11/2017
Sarpsborg ASVO as Vesna Sojtaric VTA www.sarpsborgasvo.no 02/12/2015 02/12/2017
Stiftelsen Kirkens Bymisjon i Bergen Eiel Holten Tiltaket APS innen Stiftelsen Kirkens Bymisjon i Bergen   02/12/2015 02/12/2017
Aufera AS Kari Smith  VTA - Varig tilrettelagt arbeid
APS – Arbeidspraksis i skjerma verksemd
VGS – (utplassering av elevar frå vidaregåande skular)
Kommunale plassar
Språkpraksisplassar
www.aufera.no  03/12/2015 03/12/2017
Drøbak Vaskeri AS Jon Larsen VTA - Varig tilrettelagt arbeid www.drobakvaskeri.no 07/12/2015 07/12/2017
Åseral Industrier AS Tom Eiken VTA www.aseral-industrier.no 11/12/2015 11/12/2017
Bodø Produksjonssenter AS (Bopro) Bent Johnsen  VTA www.boproas.no 11/12/2015 11/12/2017
Kapto AS Ola Halgunset VTA
APS
Oppfølging
Kommunale tiltaksplasser
Lærekandidater/praksis for elever fra videregående skole
www.kapto.no 11/12/2015 11/12/2017
Norasondegruppen AS Blanka Støren-Vaczy  Arbeid med Bistand
Avklaring
Arbeidspraksis
TIA
KIA
VTA
AMO Kurs
www.norasonde.no 11/12/2015 11/12/2017
GALVANO TIA AS Tore Amundsen Avklaring
AB
APS
KIA
TIA
VTA
ARR
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 15/12/2015 15/12/2017
Valdres Kompetansevekst AS Kari Sandvik Arbeidsret tet avklar ing
Arbeidsret tet oppfølging
Arbeidspraksis
Arbeidsret tede kurs
www.vkv.no 15/12/2015 15/12/2017
ASVO Fusa AS Terje Fløisand VTA (Varig Tilrettelagt Arbeid) www.asvofusa.no 16/12/2015 16/12/2017
Jekta AS Tore Kristiansen  Varig tilrettelagt Arbeid (VTA),
Arbeidspraksis i skjermet virksomhet (APS)
Tilrettelagt Arbeid (TA)
Lærekandidat.
Elevpraksis.
Arbeid etter enkeltvedtak (kommunale Plasser)
www.jekta.as  16/12/2015 16/12/2017
Kvinnherad Vekstbedrift AS Tor Vidar Sæle VTA – Varig tilrettelagt arbeid
APS – Arbeidspraksis i skjermet virksomhet
www.kvekst.no 16/12/2015 16/12/2017
Mjåvann Arbeidstreningssenter Jan Nordstokkå Arbeidspraksis i skjermet virksomhet (APS)
Varig tilrettelagt arbeid (VTA)
Arbeid med Bistand (AB)
www.mjats.no 16/12/2015 16/12/2017
Steigen Vekst as Bente Ludvigsen  Varig tilrettelagte arbeidsplasser
Arbeidsplasser i skjermet virksomhet
www.steigenvekst.no 16/12/2015 16/12/2017
Kapro AS Olav Verstad VTA
APS
AVK
www.vekst-kapro.no   18/12/2015 18/12/2017
Kveik AS Oddvar Nestås APS
VTA
AB
KiA
TiA
Avklaring
www.kveikarbeidsliv.no 19/12/2015 19/12/2017
Rjukanlys AS Brit Wesseltoft APS ( Arbeidspraksis i skjermet virksomhet)
TiA (Tilrettelagt arbeid arbeidsmarkesbedrift)
VTA (Varig tilrettelagt arbeid)
AB (Arbeid med bistand)
Municipal messures (Kommunal tiltaksplass)
Avklaring ( som undererleverandør)
www.rjukanlys.no  19/12/2015 19/12/2017
Empo AS Gunn Syversen Produksjons-og tv-avdelingene tilbyr tilrettelagte arbeidsplasser (VTA og APS) www.empo.no 21/12/2015 21/12/2017
Momentor AS
– mennesker, utvikling og vekst
Anette Modalsli Tesaker VTA – varig tilrettelagt arbeid www.momentor.as 21/12/2015 21/12/2017
Beredt AS Siri Janne Llanos Bilverkstedet Beredt Automester
Transportavdelingen
Beredt Bevertning
Møbel- og interiøravdelingen
Avdeling Oslo, oppfølging
www.beredt.no 26/12/2015 26/12/2017
Nordhordland Industriservice a.s Vibeke Prestmo Valestrand APS
KIA
TIA
AB
AVKLARING (SKJERMET OG ORDINÆR)
www.nis-amb.no 26/12/2015 26/12/2017
Gildeskål Vekst AS Thrond Gjelseth VTA 6 plasser
APS 2 plasser
Kommunale Tiltaksplasser 7 plasser
www.gildeskal-vekst.no 03/01/2016 03/01/2018
Noris as Eva Lian APS – arbeidspraksis i skjermet virksomhet
VTA- Varig tilrettelagt arbeid
Hele virksomheten
www.norisbrygga.com 03/01/2016 03/01/2018
Åmøtet Vekst A/S Erland Høye VTA www.amotetvekst.no 06/01/2016 06/01/2018
Sens AS Lene Christin Finsrud Avklaring
Arbeidspraksis i skjermet virksomhet
Arbeid med bistand
Vilje viser vei
Jobbmestrende oppfølging
Kvalifisering i arbeidsmarkedsbedrift
Tilrettelagt arbeid i arbeidsmarkedsbedrift
Varig tilrettelagt arbeid
www.sens.no 20/01/2016 20/01/2018
Trigger Jobb AS Øyvind Golten Pettersen VTA (Varig tilrettelagt arbeid)
APS (Arbeidspraksis i skjermet virksomhet)
AB (Arbeid med bistand)
Avklaring i skjermet virksomhet
www.trigger-as.no 21/01/2016 21/01/2018
StjerneGruppen Ringerike AS Kjersti Olberg APS www.stjernegruppen-ringerike.com 26/01/2016 26/01/2018
Vekst Nordkapp AS Grethe Lill Vollan VTA - Varig tilrettelagt arbeid,
APS - Arbeidspraksis i skjermet virksomhet,
AB – Arbeid med bistand
www.vekst-nordkapp.no 26/01/2016 26/01/2018
Albatrossen Ettervernsenter Jan Atle Solheim Kommunale plasser
NAV Tiltaksplasser (APS/AB)
Helse-LAR
www.albatrossen.no 27/01/2016 27/01/2018
Klæbu Industrier AS Børge Hergren Arbeidspraksis i skjermet virksomhet (APS)
Varig tilrettelagt arbeid (VTA)
Tidsubegrenset lønnstilskudd (TULT)
Varig tilrettelagt arbeid i ordinær virksomhet (VTA-O)
Arbeidsforberedende trening (AFT)
Aktivitetstilbud for ulike brukergrupper
Språkpraksis for fremmedspråklige
www.klabuindustrier.no 27/01/2016 27/01/2018
Kvænangen Produkter AS Mattias Welz APS
VTA
www.kvp.as 27/01/2016 27/01/2018
Personalpartner AS Jørgen Lie VTA og Arbeidsstasjoner
Avklaring
APS
ARR
www.personalpartner.no 30/01/2016 30/01/2018
Tromsprodukt AS Vidar Brynildsen  Tromsprodukt AS
Avklaring skjermet
Avklaring arbeidsrettet
KIA, APS, AB, TIA
Språkpraksis
Arbeidsforberedende praksis
Carpe Lingua
AMO kurs jobbsøker
AMO kurs barnehageassistent
Senter for jobbmestring
Igang
Oppfølging arbeidsrettet
www.tromsprodukt.no  31/01/2016 31/01/2018
Bra-Pro AS Morten Aspdal Olsen  VTA www.brapro.no 01/02/2016 01/02/2018
Stiftelsen RIBO, 8255 RØKLAND Per Johnny Kristensen Habilitering / attføring
Arbeid med bistand
www.ribo.no 11/02/2016 11/02/2018
Midtun Vekst AS Eivind H. Hermansen VTA (Varig tilrettelagt arbeid)
VGS (Arbeidsutprøving for elever fra videregående skole)
midtunvekst.no 13/02/2016 13/02/2018
KSI Tom Willy Olsen AB
VTA
www.ksi.no 18/02/2016 18/02/2018
In Via AS Geir Peder Ueland Avklaring
APS
KIA
VTA
www.in-via.no  20/02/2016 20/02/2018
Leva-Fro AS Rune Lyngen VTA - Varig tilrettelagt arbeid
APS - Arbeidspraksis i skjermet virksomhet
www.levafro.no 27/02/2016 27/02/2018
Stiftelsen Kirkens Bymisjon Østfold Per Christian Skauen APS - Arbeidspraksis i skjermet virksomhet www.bymisjon.no/ostfold 27/02/2016 27/02/2018
Ytre Namdal Vekst as Tor Einar Neerland APS, arbeidspraksis i skjermet virksomhet
VTA, varig tilrettelagt arbeid
www.ynvekst.no  07/03/2016 07/03/2018
Mjølkerampa AS  May Pettersen  VTA
APS
www.mjolkerampa.no 12/03/2016 12/03/2018
Opro AS Torill Magnussen Varig tilrettelagt arbeid (VTA) www.oproas.no 12/03/2016 12/03/2018
Øyane Asvo AS Sollaug Rafdal Eljervik Vaskeri
Transport
Pakking
Hjelpemidler
Kantine
Makulering
www.asvo-etne.no 12/03/2016 12/03/2018
Snåsaprodukter AS Unni Saugestad VTA - Varig tilrettelagt arbeid http://snaasaprodukter.no 12/03/2016 12/03/2018
ADAPTOR AS André Blom Avklaring
Arbeid med Bistand (AB)
Arbeidspraksis (APS)
Varig Tilrettelagt Arbeid (VTA)
www.adaptor-arbeid.no 14/03/2016 14/03/2018
Scan Lamps AS - VTA-avdeling Helene Setane VTA www.byggma.no  14/03/2016 14/03/2018
Torabu AS Erling Hustad APS Arbeidspraksis i skjermet virksomhet
VTA Varig tilrettelagt arbeid
AFT Arbeidsforberedende trening
(Venter på oppstart. Skal erstatte APS)
Tilrettelagt arbeid for kommunale brukere
www.torabu.no 17/03/2016 17/03/2018
Aktiv Ballangen AS Rasmus Amundsen Varig tilrettelagt arbeid (VTA)
Arbeidspraksis i skjermet virksomhet (APS)
Kvalifiseringsprogrammet (KVP)
Dagsenterplasser for Ballangen Kommune
www.aktivballangen.no  18/03/2016 18/03/2018
JOBBERIET AS Haagen Blakstad Avdelinger:  Bjørkelunden, Neverstua, Leikvin
Tiltak:   VTA: Varig tilrettelagt arbeid, APS: Arbeidspraksis i skjermet sektor
www.jobberiet.no  23/03/2016 23/03/2018
Bjørkhaug Arbeidsfellesskap AS Hilde Stensvoll VTA - Varig tilrettelagt arbeid
APS - Arbeidspraksis i skjermet virksomhet
www.bjorkhaug.no 02/04/2016 02/04/2018
Mindus as Anita Bjorland Strande APS
KIA
TIA
VTA
AB
Oppfølging
www.mindus.no 03/04/2016 03/04/2018
Varde AS Ole Andrè Blom APS – Work Preparation Training in a sheltered environment
VTA – Permanently adapted Work
ARR – Work focused rehabilitation
KIA – External vocational Training
TIA – External adapted Work Training
Individual Training
www.varde.as 03/04/2016 03/04/2018
Yttersia Vekst AS Lars Otto Larsen VTA - Varig tilrettelagt arbeid www.yttersiavekst.no 03/04/2016 03/04/2018
Austevoll ASV AS Trine S. Braseth VTA
APS
AB
KOM
www.austevoll-asv.net 04/04/2016 04/04/2018
Midtre Gauldal ASVO AS Bernt Solbu VTA - Varig tilrettelagt arbeid
APS - Arbeidspraksis i skjermet virksomhet
www.mgasvo.no 07/04/2016 07/04/2018
HaG Vekst AS Åge Bernt Stabbforsmo VTA
APS
AB
www.hagvekst.no 12/04/2016 12/04/2018
Vik ASVO as Tone Feidje Midlang VTA - Varig tilrettelagt arbeid www.vikasvo.no 14/04/2016 14/04/2018
AGENA AS Hege Eek VTA
APS
AVKLARING
AB
AMO
www.agena.no 18/04/2016 18/04/2018
Inko Industri og Kompetansesenter AS Lisbeth Ringstad APS (Arbeidspraksis i skjermet virksomhet) - Work Preparation Training in a sheltered environment
Avklaring- Individual needs assessment
AB (Arbeid med bistand) – Supported Employment
VTA (Varig tilrettelagt arbeid) - Permanently Adapted Work in Sheltered Workshops
KIA (Kvalifisering i arbeidsmarkedsbedrift) - External vocational training
TIA (Tilrettelagt arbeid i arbeidsmarkedsbedrift) - External adapted work training
www.inkoas.no 18/04/2016 18/04/2018
Aksis Arbeid og Kompetanse AS Birgit K Haugland Avklaring
Oppfølging
Kvalifisering
Tilrettelagt arbeid
Varig tilrettelagt arbeid
Arbeidspraksis i skjermet virksomhet
Arbeidsmarkedskurs
Arbeidsrettet rehabilitering dagtjeneste
 www.aksis.no 22/04/2016 22/04/2018
IME VERKSTED AS Roald Tobiassen Varig tilrettelagt arbeid www.imeverksted.no 28/04/2016 28/04/2018
Meskano AS Odd Uglem APS
KIA
TIA
VTA
AB
AVKLARING
www.meskano.no 28/04/2016 28/04/2018
Veksthuset – Kreativ Kompetanse AS Sigbjørn Brennhovd Varig tilrettelagt arbeid (VTA)
Lærekandidatordningen gjennom OKTAV
www.veksthuset.as 28/04/2016 28/04/2018
Hobøl ASVO AS Finn Aamodt VTA - Varig tilrettelagt arbeid www.hobol-vta.no 29/04/2016 29/04/2018
Heia ViTA as Yngve Ausland APS (arbeidstrening i skjermet virksomhet)
Work Preparation Training in a sheltered environment
VTA (Varig tilrettelagt arbeid)
Permanently adapted work in sheltered workshops
www.heia-vita.no 01/05/2016 01/05/2018
Mølla Verksted A.S. Silje Evy Korsvik Varig tilrettelagt arbeid (VTA) froland.org/molla/index.htm 07/05/2016 07/05/2018
Kirkens Bymisjon, avdeling KB Utvikling, Drammen  Jan Egil Hovland  APS Arbeidspraksis i skjermet virksomhet
AB Arbeid med bistand
IPS Individual Placement and Support
www.kbutvikling.no 09/05/2016 09/05/2018
PODLEN  VERKSTAD  AS
STORD
Odd Stuve Rommetveit VTA – Varig Tilrettelagt Arbeid www.podlenverkstad.no 09/05/2016 09/05/2018
Hamarøy Vekst AS Åslaug Solem Varig tilrettelagt arbeid (VTA)
Arbeidspraksis i skjermet virksomhet (APS)
www.hamaroyvekst.no 11/05/2016 11/05/2018
Remontér AS Stig Berntsen VTA (Varig tilrettelagt arbeid)
APS (Arbeidspraksis i skjermet virksomhet)
http://remonter.no/ 16/05/2016 16/05/2018
Gudbrandsdal Industrier AS, GIAX Karen Ødegaard Hagen Avklaring
APS - Arbeidspraksis i skjermet virksomhet
AB - Arbeid med bistand
VTA - Varig tilrettelagt arbeid
TIA - Tilrettelagt arbeid i arbeidsmarkedsbedrift 
www.giax.no 19/05/2016 19/05/2018
Seljord Personal AS Bjørn T. Lia APS – arbeidspraksis i skjerma verksemd
AB – arbeid med bistand
VTA – varig tilrettelagt arbeid
www.seljordpersonal.no 19/05/2016 19/05/2018
AO Senteret KF Grete Nedkvitne VTA www.aosenteret.no 24/05/2016 24/05/2018
ASVO Nøtterøy AS Simen Førsund Varig tilrettelagt arbeid
Arbeidspraksis i skjermet virksomhet
www.asvo.no 24/05/2016 24/05/2018
MN Vekst AS Frode Hegle VTA
 APS
Lærekandidatgjennomføring
Drift av dagsenter for Namsos Kommune
www.mnvekst.no 08/06/2016 08/06/2018
Signo Grantoppen AS Beate S. Hvitstein Varig tilrettelagt arbeid
Arbeid med Bistand
Arbeidspraksis i skjermet virksomhet
www.signo.no 10/06/2016 10/06/2018
Fossheim Verksteder AS Irene Dahm Arbeidspraksis i skjermet virksomhet
Arbeid med bistand
Varig tilrettelagt arbeid i skjermet virksomhet
www.fv.no 11/06/2016 11/06/2018
Kirkens Sosialtjeneste, Øvre Eiker tiltakene Tori-Mette Gausen KVP (Kvalifiseringsprogrammet)
APS (Arbeidspraksis i skjermet virksomhet)
AA (Arbeidsavklaringstiltak)
Oppfølging/ettervern
kirkenssosialtjeneste.no 11/06/2016 11/06/2018
Svelvik Produkter  AS Tor Skjærsvold APS
VTA
Lærekandidater
www.svelvikprodukter.no 11/06/2016 11/06/2018
Berg Vekst Drift AS Guttorm Nergård VTA (Varig tilrettelagt arbeid) Permanently Adapted work in Sheltered Workshops.
APS (Arbeidspraksis i skjermet virksomhet) Work Preparation Training in a sheltered enviroment
http://bergvekst.no/ 16/06/2016 16/06/2018
Furene AS Toril Sørheim Hjelle Arbeidspraksis (APS)
Arbeidsretta rehabilitering
Avklaring
I Ung (prosjekt)
Kvalifisering
Kurs
Oppfølging
Tilrettelagt arbeid
Varig tilrettelagt arbeid
www.furene.no 16/06/2016 16/06/2018
Telemark Lys AS Elisabeth Gasmann APS
TIA
VTA
IVI
www.telemarklys.no 17/06/2016 17/06/2018
Grep Grenland Barnehage Heidi Gjøsæter Barnehagetjenestene www.grepgrenland.com 19/06/2016 19/06/2018
AS Reko Eva Berg APS (Arbeidspraksis i skjermet virksomhet)
Avklaring
www.reko.org 20/06/2016 20/06/2018
Lunner Produkter AS Grete Fjelldal Varig tilrettelagt arbeid - VTA www.lupro.no 20/06/2016 20/06/2018
Skånland Vekst AS Astrid Berg Varig tilrettelagt arbeid (VTA)
Arbeidspraksis i skjermet virksomhet (APS)
Arbeidspraksis ordinær (APO)
Kvalifisering
www.skanlandvekst.no 20/06/2016 20/06/2018
AB Scandinavian Motorcenter Elisabet Lindström Tilrettelagt arbeid www.absmc.no 22/06/2016 22/06/2018
STIFTELSEN FYRLYKTA Jørgen Fredheim Familiehjem
Beredskapshjem
Ambulante tjenester
Vertsfamilier
Ettervern
fyrlykta.no 24/06/2016 24/06/2018
Oddaprodukt AS Bjørn Vivelid VTA (varig tilrettelagt arbeid)
APS (arbeidspraksis i skjermet virksomhet)
AB (Arbeid med Bistand)
http://www.oddaprodukt.no/ 28/06/2016 28/06/2018
Vesterålen Vekst AS Tone Skagen  APS
VTA
vvas.no 05/07/2016 05/07/2018
Allservice AS Ann Irene Sem-Henriksen Karrieresenteret
Kvaleberg
www.allservice.no 19/07/2016 19/07/2018
Stange Asvo AS Fride Helseth VTA Varig Tilrettelagt Arbeid   07/08/2016 07/08/2018
Innovi AS Mona Trømborg Arbeidspraksis i skjermet virksomhet
Varig tilrettelagt arbeid
www.innovi.no 13/08/2016 13/08/2018
Lødingen Arbeidssenter AS Harold Hesten Varig tilrettelagt arbeid (VTA) i kommunene Lødingen, Evenes og Tjeldsund www.laoss.no 18/08/2016 18/08/2018
Tremek AS Roger Rishaug  VTA
Lærlingeordning
Arbeidstrening
www.tremek.no 18/08/2016 18/08/2018
Fides AS Torstein Skulbørstad Arbeid og inkludering Stjørdal  APS,ARR og Ungdomsprosjekt
Arbeid og inkludering Levanger APS,ARR,AV,Jobbklubb,Ny jobb – nye muligheter   og Ungdomsprosjekt
Avd Fossliåsen   - Dagsenter
Avd Meråker   - VTA
Avd Sutterøy   - VTA
www.fides.as 12/09/2016 12/09/2018
Kåfjord Vekst AS Johnny Olsen APS, Arbeidspraksis i skjermet Virksomhet
VTA, Varig Tilrettelagt Arbeid
www.kafjordvekst.no 14/09/2016 14/09/2018
Tepas Personal AS Irene Stengrundet Arbeidspraksis i skjermet virksomhet (APS)
Varig tilrettelagt arbeid (VTA)
Kvalifisering i AMB
Tilrettelagt arbeid i AMB
Basiskompetanse
Studietilbud
Funksjonsvurdering
www.tepas.no/personal 14/09/2016 14/09/2018
Frisk Bris Bamble KF Henning Weider APS www.friskbris.info 26/09/2016 26/09/2018
Kanmer AS Reidun K. Dokken Varig tilrettelagt arbeid
Arbeidspraksis i skjermet virksomhet
Ut i jobb
www.kanmer.no 26/09/2016 26/09/2018
Sydspissen, Bymisjonssenteret Romerike Nina Viola Sundstedt Arbeidspraksis i skjermet virksomhet (APS) www.bymisjon.no/lillestrom 26/09/2016 26/09/2018
Vesterålsprodukter AS Tao Seim Avklaring
Kvalifisering i arbeidsmarkedsbedrift (KIA)
Tilrettelagt arbeid i arbeidsmarkedsbedrift (TIA)
Arbeidspraksis i skjermet virksomhet (APS)
Arbeidsrettet rehabilitering (ARR)
Oppfølging
www.vesteralsprodukter.no 26/09/2016 26/09/2018
Vestvågøy ASVO A/S Janne K Hovland VTA
APS
www.vvasvo.no 26/09/2016 26/09/2018
GREP Grenland AS Heidi Gjøsæter APS (internt og eksternt)
VTA (Varig tilrettelagt arbeid)
KiA (Kvalifisering i AMB)
TiA (Tilrettelagt i AMB)
AMO kurs
AMO Avklaring (Helse & rehabilitering)
AMO ARR (Arbeidsrettet rehabilitering) (Helse & rehabilitering)
Jobbmestrende oppfølging (APS finansiert)
www.grepgrenland.no 10/10/2016 10/10/2018
Unikom AS Tove Bustgaard Arbeidspraksis i skjermet virksomhet (APS)
Tilrettelagt Arbeid i AMB (TIA) 
www.unikom.no 17/10/2016 17/10/2018
Bydelenes Produksjonstjeneste AS Jan Peter Hegg Varig tilrettelagt arbeid -V TA www.bypro.no 18/10/2016 18/10/2018
Songvaar Vekst AS Jørn Kildedal VTA (Varig tilrettelagt arbeid)
APS (Arbeidspraksis i skjermet virksomhet)
www.songvaar.no 18/10/2016 18/10/2018
Vekst Melhus AS Hans Inge Andersen VTA
APS
VVV
www.vekstmelhus.no 18/10/2016 18/10/2018
VekstTorget AS Roger Bjerkan VTA – Varig Tilrettelagt Arbeid
APS – Arbeidspraksis i skjermet virksomhet
Avklaring
veksttorget.no 18/10/2016 18/10/2018
Astafjord Vekst AS John Kenneth Overgård Varig tilrettelagt arbeid (VTA)
Arbeidspraksis i skjermet virksomhet (APS)
www.avekst.no 09/11/2016 09/11/2018
ASVO Revetal AS Glenn A. Ellefsen Varig tilrettelagt arbeid
Arbeidspraksis i skjermet virksomhet
www.asvo-revetal.no 09/11/2016 09/11/2018
Krapfoss Industrier AS Runar Syversen Avklaring Anbud
APS
VTA
OK-VTA
www.kias.as 09/11/2016 09/11/2018
OPPEGÅRD KOMMUNES INDUSTRISERVICE AS Mona Fredriksen VTA – (Varig tilrettelagt arbeid) http://www.ok-service.no/ 09/11/2016 09/11/2018
Trollheim AS Ronald Aasgård APS /(Arbeidspraksis i skjerma virksomhet)
VTA (Varig tilrettelagt arbeid)
TIA (Tilrettelagt arbeid i arbeidsmarkedsbedrift)
ARR (Arbeidsrettet rehabilitering)
www.trollheim.no 09/11/2016 09/11/2018
HADSEL ASVO AS Inger Grete K. Jenssen Varig tilrettelagt arbeid
Arbeid med bistand
Arbeidspraksis i skjermet virksomhet
Samarbeid med grunn- og videregående skole
Arbeidsrettet rehabilitering og Oppfølging
www.hadselasvo.no 17/11/2016 17/11/2018
Bodø Industri AS Svein A. Henriksen Arbeid med Bistand (AB)
Arbeidspraksis i Skjermet Virksomhet (APS)
Avklaring
Kvalifisering i Arbeidsmarkedsbedrift (KIA)
Tilrettelagt arbeid i Arbeidsmarkedsbedrift (TIA)
Arbeidsrettet Rehabilitering (ARR)
www.bodoind.no  28/11/2016 28/11/2018
Halden Arbeid og Vekst AS  Hanne Lind Arbeidspraksis i skjermet virksomhet
Varig tilrettelagt arbeid
Tilrettelagt arbeid
Kvalifisering
www.arbeidogvekst.no 28/11/2016 28/11/2018
Lipro AS Aina Søbakk APS – Arbeidspraksis i skjermet virksomhet
VTA – Varig tilrettelagt arbeid
TIA – Tilrettelagt arbeid i arbeidsmarkedsbedrift
www.lipro.no 28/11/2016 28/11/2018
Rosenvik AS Anne Kristin Vullum Tilrettelagt (Tia)
APS
Vilje viser vei
VTA
www.rosenvik.no 28/11/2016 28/11/2018
Sølve AS Geir Wettermark VTA (varig tilrettelagt arbeid)
PV (produksjonsrettet virksomhet)
APS (arbeidspraksis skjermet virksomhet)
www.solve.as 28/11/2016 28/11/2018
TOS ASVO AS Kjell Strand/ Aina Bredesen APS
VTA
http://www.tosasvo.org 28/11/2016 28/11/2018
Via3 As Ann-Kristin Bønøgård VTA www.via3.no  28/11/2016 28/11/2018
Åspro AS Thorvald Salte VTA
APS
APS Grønt Arbeid
Yrkesrettet opplæring av flyktninger
www.aaspro.no 29/11/2016 29/11/2018
Hvaler arbeidssenter AS Øyvind Fjeldberg VTA www.hvalerasvo.no 29/11/2016 29/11/2018
Mitra AS Ann-Eva Hanssen Varig Tilrettelagt Arbeid  - VTA
Arbeids Praksis i Skjermet virksomhet – APS
Avdelinger:
Industri, Service, Vaskeri Lenvik, Tranøy, Administrasjon
www.mitras.no 29/11/2016 29/11/2018
iFokus Barnehagene Anniken Johanssen Hvass Barnehagedrift:
Tjølling barnehage
Lysheim barnehage
Grevle barnehage
Torpeløkka barnehage
www.ifokusbarnehagene.as 04/12/2016 04/12/2018
Tromsø ASVO A/S Anne-Grete Kvendbø VTA
APS
www.tromsoasvo.no 11/12/2016 11/12/2018
ATS Gjøvik/Toten AS Rune Kristiansen APS
VTA
Kommunale plasser
www.ats-gt.no 13/12/2016 13/12/2018
Stiftelsen Kirkens Bymisjon Vestfold Sissel Kaasa APS www.bymisjon.no/vestfold
     www.facebook.com/bymisjonvestfold
13/12/2016 13/12/2018
Varanger ASVO Vivian Mentzen Bardosen VTA
APS
www.varangerasvo.no 13/12/2016 13/12/2018
Astero AS Anny Sandvik VTA (Varig tilrettelagt arbeid)
APS (Arbeidspraksis skjermet virksomhet)
TIA (Tilrettelagt arbeid i arbeidsmarkedsbedrift
KIA (Kvalifisering i arbeidsmarkedsbedrift)
I UNG
www.astero.no 14/12/2016 14/12/2018
Molde kommune, Ressurstjenesten, Molde Arbeid og Kvalifisering Inge-Johan Baadnes Arbeidspraksis i skjermet virksomhet (APS)
JobbStart
Make Produksjon
Praktisk rehabilitering i Molde (PRIM)
www.molde.kommune.no 14/12/2016 14/12/2018
Stiftelsen Haugesjøen Rune Endresen APS www.haugesjoen.no 19/12/2016 19/12/2018
Agenda AS Ørnulf Jenssen VTA (Varig tilrettelagt arbeid)
APS (Arbeidspraksis i skjermet virksomhet)           
ARR (Arbeidsrettet rehabilitering)
Avklaring                                             
Oppfølging
www.dinagenda.no 29/12/2016 29/12/2018
KNARVIK INDUSTRI OG MILJØ AS Bjørn Kvalø VTA www.k-im.no 05/01/2017 05/01/2019
Nordtro AS Terje Ansgar Eriksen Avklaring skjermet
Arbeidspraksis i skjermet virksomhet (APS)
Arbeid med bistand (AB)
Kvalifisering i AMB (KIA)
Tilrettelagt arbeid i AMB (TIA)
Oppfølging (anbudstiltak)
Avklaring (anbudstiltak)
Arbeidsmarkedsopplæring (AMO)
www.nordtro.no 16/01/2017 16/01/2019
Promenaden Kongsvinger AS Geir Moen APS (Arbeidspraksis i skjermet virksomhet)
VTA (Varig tilrettelagt arbeid)
www.proressurs.no 02/02/2017 02/02/2019
Stiftelsen KIM-senteret Tove Karoline Solem (Attføringsleder APS – tiltaket (20 tiltaksplasser) www.kimsenteret.no 02/02/2017 02/02/2019
Origod AS Petter Refsnes AFT (Arbeidsforberedende trening) www.origod.no 06/03/2017 06/03/2019
Signo Rycon AS Svein Garden Varig Tilrettelagt Arbeid
Avklaring
Oppfølging
Tolketjenesten, Tolk på arbeidsplass
Arbeidspraksis i skjermet virksomhet
www.signo.no 06/03/2017 06/03/2019
Velle Utvikling AS Kjell Gunnar Haugen Arbeidspraksis i skjermet virksomhet (AFT )
Kvalifisering i arbeidsmarkedsbedrift (KIA)
Tilrettelagt arbeid i arbeidsmarkedsbedrift (TIA)
www.velle.no 06/03/2017 06/03/2019
Tana Arbeidsservice AS Hege Ørpetvedt Arbeidspraksis i skjermet virksomhet (APS)
Varig tilrettelagt arbeid (VTA)
www.tana-arbeidsservice.no 13/03/2017 13/03/2019
JobbIntro as Gro Merethe Rørvig Avklaring
APS (Arbeidspraksis i skjermet virksomhet)
AB (Arbeid med bistand)
VTA (Varig tilrettelagt arbeid)
www.jobbintro.no 23/03/2017 23/03/2019
Nærtenesten as Torleif Hjermann  Varig tilrettelagt arbeid, VTA www.nærtenesten.no 24/03/2017 24/03/2019
Vågar Produkter AS Trine Berg Jacobsen Varig tilrettelagt arbeid (VTA) www.vagar-produkter.no  27/03/2017 27/03/2019
AS Nipro Nord-Odal  Halgeir Bergseteren APS
VTA
www.nipronord.no 31/03/2017 31/03/2019
Nordpolen Industrier AS Marit Beverfjord VTA – (Varig tilrettelagt arbeid)
APS – (Arbeidspraksis i skjermet virksomhet)
www.nordpolen.no 31/03/2017 31/03/2019
Viergo AS Audny Gjøsæter Hollund VTA
APS
http://www.viergo.no/ 31/03/2017 31/03/2019
Oslo Produksjon & Tjenester AS Anne Kirsti Melhus Arbeidspraksis i Skjermet Virksomhet (APS)
Varig Tilrettelagt Arbeid (VTA)
www.opt.no 06/04/2017 06/04/2019
Arba Inkludering AS Elisabeth Johansen APS - arbeidspraksis i skjermet virksomhet
VTA - varig tilrettelagt arbeid
KIA - kvalifisering i arbeidsmarkedsbedrift
TIA - tilrettelagt arbeid i arbeidsmarkedsbedrift
www.arba.no 10/04/2017 10/04/2019
Sandnes Pro-Service as Ernst R Bjørnøy APS (Arbeidspraksis i skjermet virksomhet) – Work Preparation Training in a sheltered environment
VTA (Varig tilrettelagt arbeid) – Permanently Adapted Work/Sheltered Workshops
www.sanpro.no 10/04/2017 10/04/2019
Meløy Arbeidstreningssenter AS Monica Iversen APS, Arbeidspraksis i skjermet virksomhet
VTA, Varig tilrettelagt arbeid
Aktivitetssenteret- lavterskeltilbud
www.mats-as.no, Facebook: Meløy Arbeidstreningssenter AS 12/04/2017 12/04/2019
Amento as Trond Atle Tveit Arbeidspraksis (APS)
Tilrettelagt arbeid (TIA/VLT)
Raskere tilbake
Jobbklubb
Arbeidsnorsk for innvandrere
Aktivitetsplikt for sosialhjelpsmottakere
www.amento.no 13/04/2017 13/04/2019
Sortland Arbeidssenter AS Julia Holm Varig Tilrettelagt Arbeid
Arbeidspraksis i skjermet virksomhet
Arbeidsforberedende trening
Kompetansepluss
www.sortland-arbeidssenter.no  13/04/2017 13/04/2019
Vev-Al-Plast AS Rita Edvardsen og Lise Nilsen VTA
APS
PV
www.vap.no 14/04/2017 14/04/2019
Hadelandprodukter AS. Senter for yrkeskvalifisering Ann-Kirsti Seiersten Jobb og muligheter
APS tiltakene
Avklaring
Oppfølging
www.hapro.no 22/04/2017 22/04/2019
iFokus AS
iVekst AS
Anniken J Hvass (Kvalitetsleder) For iFokus AS gjelder:
APS - Arbeidspraksis i skjermet virksomhet
TIA – Tilrettelagt arbeid i AMB
For iVekst AS gjelder:
VTA – Varig tilrettelagt arbeid
www.ifokus.as og www.ivekst.no 24/04/2017 24/04/2019
ReisaVekst as Lina Olsen VTA
APS
www.reisavekst.no 24/04/2017 24/04/2019
Einekavane A/S Øyvind Kristoffersen VTA (permanent adapted work in sheltered workshops) www.einekavane.no 25/04/2017 25/04/2019
Lyngsalpan Vekst AS Bente Heiskel VTA Varig Tilrettelagt Arbeid
APS Arbeidspraksis i skjermet virksomhet
APS Grønt Arbeid
Oppfølging
www.lavekst.no 13/05/2017 13/05/2019
Haugaland Idrettsbarnehage Sidsel Øxnevad or Arvid Grimstvedt Haugaland idrettsbarnehage www.haugaland-industri.no 14/05/2017 14/05/2019
AS Haugaland Industri Solveig Ø. Helgeland Oppfølging
Arbeidspraksis i skjermet virksomhet (APS)
Kvalifisering i Arbeidsmarkedsbedrift (KIA)
Tilrettelagt arbeid i Arbeidsmarkedsbedrift (TIA)
AMO
www.haugaland-industri.no 15/05/2017 15/05/2019
Nitor as Laila Sørlie Varig tilrettelagt arbeid
Arbeidspraksis i skjermet virksomhet
Grønt Arbeid
Jobbstart
Arbeidssenteret
Løa
www.nitor.no 31/05/2017 31/05/2019
Signo Dokken AS Rita Steckmest Sivertsen Varig tilrettelagt arbeid – VTA
Arbeidspraksis i skjermet virksomhet - APS
Avklaring for døve og personer med hørselshemming
Oppfølging for døve og personer med hørselshemming
www.signo.no 31/05/2017 31/05/2019
Montar AS Janne Walquist Arbeidsforberedende trening
Varig tilrettelagt arbeid
www.montar.no 04/06/2017 04/06/2019
Fønix AS Hallgeir Abrahamsen Avklaring
Arbeidsforberedende trening
Arbeidsrettet rehabilitering
Funksjonsvurdering
Oppfølging
Språkopplæring
Varig tilrettelagt arbeid
www.fonix.as 07/06/2017 07/06/2019
Gløde AS Thomas Knudsen VTA – Varig tilrettelagt arbeid
AFT – Arbeidsforberedende trening
KIA – Kvalifisering i arbeidsmarkedsbedrift
TIA – tilrettelagt arbeid i arbeidsmarkedsbedrift
Avklaring
Oppfølging
http://www.glode.no/ 08/06/2017 08/06/2019
Balder Tekstil AS Kjell André Røttervold VTA – Varig Tilrettelagt Arbeid www.balder-tekstil.no 24/06/2017 24/06/2019
Barduprodukter AS Karl-Johan Wilhelmsen VTA
APS
www.bapro.no 24/06/2017 24/06/2019
Aski AS Ragnhild Bjerkvik Arbeidspraksis i skjermet virksomhet 
Oppfølging
Tilrettelagt arbeid i arbeidsmarkedsbedrift
Norsk i praksis
Aktivitetstiltak ungdom
Arbeidsmarkedsopplæring
  Yrkesrettet norsk med praksis
  Salg, service og kundebehandling m/praksis
  Jobbklubb
o Dataopplæring
www.aski.no 26/06/2017 26/06/2019
Drangedal Produkter as Roy Ingar Solheim VTA www.drangedal-prod.no 30/06/2017 30/06/2019
EMPUS AS (Sande Produkter A/S) Runar Bergstrøm/ Tom Erik Horn Avdeling VTA www.empus.no 30/06/2017 30/06/2019
Jobbkonsulentene Øyvind Wevling Arbeid med bistand
Arbeidspraksis i skjermet virksomhet
Avklaring i skjermet virksomhet
www.jobbkonsulentene.no 30/06/2017 30/06/2019
Snartemo Quality Products AS Geir Eikeland VTA (Varig tilrettelagt arbeid) www.snartemoquality.no 30/06/2017 30/06/2019
Lisand AS Tor Kristian Johansen  Oppfølging – Follow-up assistance
Arbeidsforberedende trening (AFT) - Work Preparatory training
AMO – Labour Market Training
Avklaring – individual needs assessment
VTA (Varig tilrettelagt arbeid) – Permanently Adapted Work
www.lisand.no 02/07/2017 02/07/2019
STOR-ELVDAL RENDALEN PRODUKTER AS Anne Huse Iversen VTA - VARIG TILRETTELAGT ARBEID.
APS – ARBEIDSPRAKSIS I SKJERMET VIRKSOMHET
www.sr-produkter.no 04/07/2017 04/07/2019
Våler Vekst AS Ivar Opås VTA
APS
www.valervekst.no 04/07/2017 04/07/2019
Nordre Land ASVO AS Erik Sørbønsveen Varig Tilrettelagt Arbeid (VTA) www.nlasvo.no 14/07/2017 14/07/2019
Grue Service AS Tone Hanssen Varig tilrettelagt arbeid
Arbeidspraksis i skjermet virksomhet (arbeidsforberedende trening)
www.grueservice.no 20/07/2017 20/07/2020
FASVO AS Merete Blomberg VTA (Varig tilrettelagt arbeid) www.fasvo.no 09/08/2017 09/08/2019
MjøsAnker AS Knut Magne Jensen Arbeidspraksis i skjermet virksomhet - Basis
Avklaring
Arbeidspraksis i skjermet virksomhet
Oppfølging
Varig tilrettelagt arbeid
 Arbeidsforberedende Trening  - gyldig fra 1. september 2017   
www.mjosanker.no 14/09/2017 14/09/2019
Valdres Arbeidssenter as  Ernst Løksa Varig tilrettelagt arbeid( VTA) http://www.vas-as.no/ 08/08/2017 08/08/2019
ASVO Kvinesdal AS Rita Egenes AFT (Arbeidsforberedende trening) – Work Preparation Training.
VTA (Varig tilrettelagt arbeid) – Permanently Adapted Work/Sheltered Workshops
www.asvo-kvinesdal.no  10/08/2017 10/08/2019
Stavne Arbeid og Kompetanse KF Kjetil Røttereng Arbeidspraksis - APS  Varig tilrettelagt Arbeid - VTA www.stavne.no 15/08/2017 15/08/2020
Spir Oslo AS Glenn Dehli  Arbeidsforberedende trening (AFT)   Kvalifisering i Arbeidsmarkedsbedrift (KiA) Tilrettelagt arbeid i Arbeidsmarkedsbedrift (TiA)
 Kommunale arbeidstreningsplasser (KAT)     Varig tilrettelagt arbeid (VTA)                                                                                                                      
http://www.spiroslo.no/ 31/08/2017 13/08/2020