Organisasjonsnavn

Kontaktperson

Tjenester

Nettside

Sertifisert fra

til

Velle Utvikling AS

Kjell Gunnar Haugen 

Avklaring i skjermet virksomhet

Arbeidspraksis i skjermet virksomhet

Arbeid med bistand

Kvalifisering i arbeidsmarkedsbedrift

Tilrettelagt arbeid i arbeidsmarkedsbedrift

www.velle.no

02/03/2015

02/03/2017

Oslo Produksjon & Tjenester AS

Anne Kirsti Melhus

Arbeid med Bistand (AB)

Arbeidspraksis i Skjermet Virksomhet (APS)

Varig Tilrettelagt Arbeid (VTA)

www.opt.no

08/03/2015

08/03/2017

JobbIntro as

Linda Lier

Avklaring

APS (Arbeidspraksis i skjermet virksomhet)

AB (Arbeid med bistand)

VTA (Varig tilrettelagt arbeid)

www.jobbintro.no

12/03/2015

12/03/2017

Nærtenesten as

Torleif Hjermann 

Varig tilrettelagt arbeid, VTA

www.nærtenesten.no

12/03/2015

12/03/2017

Vågar Produkter AS

Marianne Rørvik Larsen

Varig Tilrettelagt Arbeid (VTA)

www.vagar-produkter.no

12/03/2015

12/03/2017

Tana Arbeidsservice AS

Hege Ørpetvedt

Arbeidspraksis i skjermet virksomhet (APS)

Varig tilrettelagt arbeid (VTA)

www.tana-arbeidsservice.no

12/03/2015

12/03/2017

Meløy Arbeidstreningssenter AS

Monica Iversen

AB, Arbeid med bistand

APS, Arbeidspraksis i skjermet virksomhet

VTA, Varig tilrettelagt arbeid

Aktivitetssenteret- lavterskeltilbud

www.mats-as.no

23/03/2015

23/03/2017

Lofoten Industrier AS -  barnehagene : Knøttene barnehage

Eva Tuer 

APS (work preparation training in sheltered environment)

AB (Supported Employment)

Avklaring (individual needs assessment)

KIA (External vocational training)

TIA (External adapted work training)

VVV (Will gives possibilities)

ARR (Work focused rehabilitation)

www.lofoten-industri.no

24/03/2015

24/03/2017

Lofoten Industrier AS

Edel-Annie Knutzen

APS (work preparation training in sheltered environment)

AB (Supported Employment)

Avklaring (individual needs assessment)

KIA (External vocational training)

TIA (External adapted work training)

VVV (Will gives possibilities)

ARR (Work focused rehabilitation)

www.lofoten-industri.no

24/03/2015

24/03/2017

Nordpolen Industrier AS

Marit Beverfjord

VTA

APS

www.nordpolen.no

31/03/2015

31/03/2017

Arba Inkludering AS

Elisabeth Johansen

AB - arbeid med bistand

APS - arbeidspraksis i skjermet virksomhet

VTA - varig tilrettelagt arbeid

KIA - kvalifisering i arbeidsmarkedsbedrift

TIA - tilrettelagt arbeid i arbeidsmarkedsbedrift

Avklaring skjermet

www.arba.no

31/03/2015

31/03/2017

AS Nipro Nord-Odal 

Halgeir Bergseteren

APS (Arbeidspraksis i skjermet virksomhet) – Work Preparation Training in a sheltered environment

VTA (Varig tilrettelagt arbeid) – Permanently Adapted Work in Sheltered Workshops

www.nipronord.no

31/03/2015

31/03/2017

Sandnes Pro-Service as

Ernst R Bjørnøy

VTA

AB

APS

www.sanpro.no

31/03/2015

31/03/2017

Amento as

Trond Atle Tveit                                                        

Arbeidspraksis (APS)

Arbeid med bistand (AB)

Kvalifisering i arbeidsmarkedsbedrift (KIA)

Tilrettelagt arbeid (TIA)

Kom i gang (KIG)

Raskere tilbake

Jobbklubb

Arbeidsnorsk for innvandrere

www.amento.no

31/03/2015

31/03/2017

Viergo AS

Audny Gjøsæter Hollund

VTA

APS

AB

www.viergo.no 

31/03/2015

31/03/2017

Lyngsalpan Vekst AS

Bente Heiskel

VTA Varig Tilrettelagt Arbeid

APS Arbeidspraksis i skjermet virksomhet

APS Grønt Arbeid

Avklaring

www.lavekst.no

31/03/2015

31/03/2017

Itas amb AS

Susann Strandberg Jørgensen

Avklaring

APS

AB

Jobbmestrende oppfølging

KIA

TIA

VTA

www.itasamb.no

22/04/2015

22/04/2017

Hadelandprodukter AS. Senter for yrkeskvalifisering

Odd Arne Røste

APS

AB

Avklaring

Flyktningtjenesten

Jobbsøkekurs

Funksjonsvurdering

iJobb

Jobb og muligheter

Ny Tid

Grønt Arbeid

Jobbmestrende Oppfølging

En bedre hverdag

Tilrettelagt arbeid i AMB

VOX-BKA

www.hapro.no

22/04/2015

22/04/2017

Einekavane A/S

Øyvind Kristoffersen

VTA  (Permanent adapted work in sheltered workshops)

www.einekavane.no

22/04/2015

22/04/2017

Grue Service AS

Tone Hanssen

APS (arbeidspraksis i skjermet virksomhet) - Work preparation training in a sheltered environment.

VTA (varig tilrettelagt arbeid) - Permanently adapted work in sheltered workshops

Avklaring - Individual needs assessement

www.grueservice.no

23/04/2015

23/04/2017

Nordreisa ASVO as

Lina Olsen

VTA

APS

www.reisavekst.no

23/04/2015

23/04/2017

Providor AS

Erik Glorud

Avklaring i skjermet virksomhet

APS

AB

VTA

Funksjonsvurdering

Læringsrommet

www.providor.no

28/04/2015

28/04/2017

IDEA Kompetanse AS

Trine Brox

Avklaring

Arbeidspraksis (APS)

Arbeid med bistand (AB)

Kvalifisering I arbeidsmarkedsbedrift (KIA)

Tilrettelagt arbeid (TIA)

Varig tilrettelagt Arbeid (VTA)

AMO-Kurs

Direktesalg

www.ideakompetanse.no

06/05/2015

06/05/2017

Lisand Industrier AS

Tor Kristiand Johansen 

Arbeid med bistand (AB) - Supported employment

Opplæring (AMO) - Labour market training

Avklaring - Individual needs assessment

Varig tilrettelagt arbeid (VTA) - Permanently adapted work/Sheltered workshops

www.lisand.no

06/05/2015

06/05/2017

Haugaland Idrettsbarnehage

Vivian Stuvik 

Haugaland idrettsbarnehage

www.haugaland-industri.no

13/05/2015

13/05/2017

AS Haugaland Industri

Solveig Ø. Helgeland

Arbeid med Bistand (AB),                                                     Avklaring i skjermet virksomhet,                                  Arbeidspraksis i skjermet virksomhet (APS),                   Kvalifisering i Arbeidsmarkedsbedrift (KIA),                             Tilrettelagt arbeid i Arbeidsmarkedsbedrift (TIA)

www.haugaland-industri.no

13/05/2015

13/05/2017

Fønix AS

Hallgeir Abrahamsen

Avklaring

Arbeidspraksis i skjermet virksomhet

Arbeid med Bistand

APS Trinn for trinn

Kvalifisering i Attføringsbedrift

Tilrettelagt i Attføringsbedrift

Ungdomstilbud

Varig tilrettelagt arbeid

Arbeidsrettet rehabililtering

Funksjonsvurdering / oppfølging av sykmeldte

Karriererådgivning

www.fonix.as

19/05/2015

19/05/2017

AS KAREA-Varbas

Glenn Dehli

Avklaring (AVK)

Arbeidspraksis i skjermet virksomhet (APS)

Kvalifisering i Arbeidsmarkedsbedrift (KiA)

Tilrettelagt arbeid i Arbeidsmarkedsbedrift (TiA)

Arbeid med bistand (AB) (nytt navn: Oppfølging)

Kommunale arbeidstreningsplasser (KAT)

Varig tilrettelagt arbeid (VTA)

www.karea-varbas.no

20/05/2015

20/05/2017

Nitor AS

Laila Sørlie

VTA (permanently adapted work)

APS (work preparation training in sheltered environment)

AB (Supported employment)

Avklaring (Individual needs assessment)

Grønt Arbeid (specifically for users with mental illness.)

Løa (adapted work for users with mental health problems)

Arbeidssenteret (adapted work for people with disabilities)

www.nitor.no

25/05/2015

25/05/2017

Øvre Romerike Industriservice AS

Marianne Dybvig

Work preparation training in sheltered environment (APS)

Individual needs assessments (Avklaring)

Sheltered workshops (VTA)

www.ori.no

25/05/2015

25/05/2017

Menova AS

Idar Walderhaug

Avklaring,

Arbeidspraksis i Skjermet sektor (APS),

Arbeid med Bistand (AB),

Varig tilrettelagt Arbeid (VTA),

Tilrettelagt arbeid i Attføringsbedrift (TIA),

Vilje viser vei, psykiatrisatsing (VRI),

Kvalifisering i arbeidsmarkedsbedrift (KIA)

Funksjonsvurdering,

Karriereveiledning

www.menova.no

03/06/2015

03/06/2017

Torbjørnsbu Verksted AS

Ben Christiansen

APS

VTA

Avklaring 4-uker

Veiledning og oppfølgingslos

www.tjorbjornsbu.com

03/06/2015

03/06/2017

Os Asvo AS

Kristian Nygaard

APS (Arbeidspraksis i skjermet virksomhet) – Work Preparation Training in a sheltered environment

VTA (Varig tilrettelagt arbeid) – Permanently Adapted Work/Sheltered Workshops

www.asvo.no

03/06/2015

03/06/2017

Montar AS

Janne Walquist

Arbeidspraksis i skjermet virksomhet

Avklaring

Varig tilrettelagt arbeid

www.montar.no

03/06/2015

03/06/2017

Rana Produkter AS

Jens-Petter Bakord

Avklaring

Oppfølging

APS (Arbeidspraksis i skjermet virksomhet) – Work preperation training in a sheltered environment

KIA (Kvalifisering i arbeidsmarkedsbedrift) – External vocational training

TIA (Tilrettelagt arbeid i arbeidsmarkedsbedrift) – External adapted work training

AB (Arbeid med bistand) – Supported Employment

VTA (Varig tilrettelagt arbeid) – Permanently adapted work / Sheltered workshops

AMO – Vocational educational training

ARR (Arbeidsrelatert rehabilitering) – Work-related rehabilitation

www.ranaprodukter.no

04/06/2015

04/06/2017

UNI-K AS

Rune Troland

VTA Varig tilrettelagt arbeid

www.uni-k.no

15/06/2015

15/06/2017

Sandbukt AS

Line Henriksen

Arbeidspraksis i skjermet virksomhet (APS)

Arbeid med bistand (AB)

Varig tilrettelagt arbeid (VTA)

www.sandbuktas.no

15/06/2015

15/06/2017

Balder Tekstil AS

Kjell André Røttervold

VTA Tiltak

www.balder-tekstil.no

24/06/2015

24/06/2017

Biva AS

Vibeke Hasselø

Varig Tilrettelagt Arbeid (VTA)

Arbeid med Bistand (AB)

Jobbklubb

Avklaring

www.biva.as

24/06/2015

24/06/2017

Spekter Pluss AS

Knut Årnes

Varig tilrettelagt Arbeid (VTA)

Arbeidspraksis i skjermet virksomhet (APS)

www.spekterpluss.no

24/06/2015

24/06/2017

Barduprodukter AS

Karl-Johan Wilhelmsen

VTA

APS

AB

www.bapro.no

24/06/2015

24/06/2017

Aski AS

Ragnhild Bjerkvik

APS

Avklaring

AB

TiA

Norsk i praksis

Oppfølging

www.aski.no

26/06/2015

26/06/2017

Asker Produkt AS

Tonje Solstad

VTA

APS

Lærekandidat

www.askerprodukt.no

30/06/2015

30/06/2017

Jobbkonsulentene

Øyvind Wevling

Arbeid med bistand

Arbeidspraksis i skjermet virksomhet

Avklaring i skjermet virksomhet

www.jobbkonsulentene.no

30/06/2015

30/06/2017

Drangedal Produkter as

Roy Ingar Solheim

VTA

www.drangedal-prod.no

30/06/2015

30/06/2017

Snartemo Quality Products AS

Geir Eikeland

VTA (Varig tilrettelagt arbeid)

www.snartemoquality.no

30/06/2015

30/06/2017

Våler Vekst AS

Ivar Opås

 VTA

APS

AVK

www.valervekst.com

04/07/2015

04/07/2017

SR Produkter AS

Per Skau

VTA

APS

www.sr-produkter.no

04/07/2015

04/07/2017

Kvito AS

Inger Synnæve Lie

VTA

AB

APS

TIA

I tillegg kommunale tilkjøp (VTA)

www.kvito.no

04/07/2015

04/07/2017

Flekkefjord Produkter AS

Thor-Eivind Fosse

APS

AB

KiA

TiA

Arbeidsrettet Opplæring

www.fpro.no

04/07/2015

04/07/2017

Stavne Arbeid og Kompetanse

Hrønn Thorisdottir

APS

AB

VTA

www.stavne.no

04/07/2015

04/07/2017

SAVA AS

Gunnar Solberg

Arbeidspraksis i skjermet virksomhet

Varig tilrettelagt arbeid

Avklaring i skjermet virksomhet

Arbeid med Bistand

Tilrettelagt Opplæring

www.sava-as.no

04/07/2015

04/07/2017

Opero as

Birte Nilsen

Avklaring

Kvalifisering

Tilrettelagt

Arbeidspraksis i skjerma verksemd

Avklaring og ressurskartlegging

AMO- truck sertifikat – Sunnhordland 

www.opero.no

07/07/2015

07/07/2017

Valdres Arbeidssenter as 

Ernst Løksa

VTA

www.vas-as.no

08/07/2015

08/07/2017

Selbu-Trykk AS

Pia Bogen

VTA

APS

www.selbutrykk.no

08/07/2015

08/07/2017

NAMAS Vekst AS

Ole Joar Flaat

VTA

APS

www.namas.no

08/07/2015

08/07/2017

Nordre Land ASVO AS

Erik Sørbønsveen

VTA

www.nlasvo.no

14/07/2015

14/07/2017

Stas AS

Gunn Sofie Dahl

VTA

AB

www.stas-as.no

03/08/2015

03/08/2017

ilas AS

Thai Lind

Avklaring

Arbeidspraksis i skjermet virksomhet

Arbeid med bistand

Kvalifisering i AMB

Tilrettelagt i AMB

Varig tilrettelagt i AMB 

www.ilas.no

09/08/2015

09/08/2017

FASVO AS

Tomas Hofmo

VTA

www.fasvo.no

09/08/2015

09/08/2017

Svanem AS

Odd Jarle Svanem

VTA (Varig Tilrettelagt Arbeid)

APS (Arbeidspraksis i skjermet virksomhet)

Avklaring i skjermet virksomhet

KOM (Kommunale plasser)

www.svanem.no

28/08/2015

28/08/2017

SISO Vekst AS

Lise Jensen

Varig tilrettlagt arbeid (VTA)

www.siso.no

31/08/2015

31/08/2017

Eskoleia AS

Håkon Bjørklund

AK - Avklaring I skjermet sektor

APS - Arbeidspraksis I skjermet sektor

AFS - Arbeid for sosialstønad

KIA - Kvalifisering I arbeidsmarkedsbedrift

TIA - Tilrettelagt arbeid I arbeidsmarkedsbedrift

FV - Funksjonsvurdering

Godkjent lærebedrift-lærlinger og lærekandidater

www.eskoliea.no

01/09/2015

01/09/2017

Kanja Nome AS

Nils Steinar Stavholt

AB

APS

VTA

TAS

Full Pakke

www.kanja.no

04/09/2015

04/09/2017

Aberia Ung AS

Eirik Edvartsen

Tjenester innen lov om barnevernstjenester

Tjenester inne helse- og omsorgsloven

www.aberia.no

05/09/2015

05/09/2017

Grønneviken

Bente Ø. Heradstveit

VTA

APS

VVV

AB

www.gvi.as

08/09/2015

08/09/2017

Brisk Kompetansesenter AS

Jannicke Aarø

Avklaringskurs (AK)

Arbeidspraksis i skjermet virksomhet (APS)

Raskere tilbake (RT)

Kvalifisering i attføringsbedrift (KIA)

Tilrettelagt arbeid i attføringsbedrift (TIA)

Arbeid med bistand (AB)

Arbeidspraksis i skjermet virksomhet - rus (APS - Rus)

VTA - egen avdeling

www.brisk.no

08/09/2015

08/09/2017

Øksnes Vekst AS

Torbjørn Lahti

Varig tilrettelagt arbeid (VTA)

Arbeid med bistand (AMB)

Arbeidspraksis I skjermet virksomhet (APS)

Vilje viser vei (VVV)

Arbeidsrettet rehabilitering (ARR)

Avklaring (AVK)

Arbeidsforberedende trening (AFT)

Oppfølging (OPF)

Lærekandidatordningen (LKO)

www.oksnesvekst.no

08/09/2015

08/09/2017

Enebakk Produkter AS

Pål Olsen

VTA

APS

www.enebakkprodukter.no

10/09/2015

10/09/2017

Brisk barnehage

Iren P. Hagen

brisk barnehage

www.brisk.no

10/09/2015

10/09/2017

MjøsAnker

Knut Magne Jensen

Basis

Avklaring

Arbeidspraksis i skjermet virksomhet

Arbeid med bistand

Varig tilrettelagt arbeid

www.mjosanker.no

14/09/2015

14/09/2017

ASVO Kvinesdal AS

Rita Egenes

VTA

APS

AB

www.asvo-kvinesdal.no

18/09/2015

18/09/2017

ASVO Sirdal AS

Roy Håvard Løseth

VTA

www.asvosirdal.no

24/09/2015

24/09/2017

DalPro AS

Edvard Ulvan

Varig tilrettelagt arbeid (VTA)

Avklaring i skjermet virksomhet

Arbeidspraksis i skjermet virksomhet (APS)

Arbeid med bistand (AB)

www.dalpro.no

24/09/2015

24/09/2017

AS Rehabil

Gunvor Sørli

Avklaring

APS

AB

KiA

TiA

www.rehabil.no

28/09/2015

28/09/2017

Keops Kurs- og arbeidssenter KF

Torunn Evensen

Arbeid med bistand (AB)

Arbeidspraksis i skjermet virksomhet (APS)

Kommuneservice

Kvalifiseringsprogrammet

Arbeidsrettet forvern/ettervern

VOKS

AMO-kurset: Salg og service

porsgrunn.kommune.no/keops

03/10/2015

03/10/2017

Rause AS

Birger Ødegård

VTA

APS

www.rause.no

05/10/2015

05/10/2017

Unikum AS

Erik Tveitstøl

AB - Arbeid med Bistand

Avklaring i skjermet virksomhet

APS - Arbeidspraksis i Skjermet virksomhet

JMO - Jobbmestrende Oppfølging

VVV - Vilje Viser Vei

KiA - Kvalifisering i Arbeidsmarkedsbedrift

TiA - Tilrettelagt arbeid i Arbeidsmarkedsbedrift

VTA - Varig Tilrettelagt Arbeid

www.unikum.no

06/10/2015

06/10/2017

A2G Gruppen

Wenche Iren Warberg

A2G Gruppen AS

A2G Eiendomsdrift AS

A2G Kompetanse AS

A2G Logistikk AS

A2G Profilering AS

----------------------------------

Avklaring i skjermet virksomhet

Arbeidspraksis i skjermet virksomhet

Arbeid med bistand

Kvalifisering i arbeidsmarkedsbedrift

Tilrettelagt arbeid i arbeidsmarkedsbedrift

Varig tilrettelagt arbeid

www.a2g.no

11/10/2015

11/10/2017

FunkWeb Kompetanse

Anita Eik Roald

APS

AB

Avklaring

www.suksessforalle.no

16/10/2015

16/10/2017

Lena Produkter AS

Stein Starum

Permanently adapted work (VTA) Varig tilrettelagt arbeid

Municipal seats (KAT) Kommunalt aktivitets tilbud

www.leproas.no

16/10/2015

16/10/2017

Mentro AS

Kjartan Kvellestad

Avklaring

APS - Arbeidspraksis i skjermet virksomhet

AB - Arbeid med Bistand

KIA - Kvalifisering i arbeidsmarkedsbedrift

TIA - Tilrettelagt arbeid i arbeidsmarkedsbedrift

VTA - Varig tilrettelagt arbeid

Avklaring arbeidsretta

Oppfølging

ARR - Arbeidsretta rehabilitering

www.mentro.no

16/10/2015

16/10/2017

Prima AS

Dagfinn Eriksen

Avklaring i skjermet virksomhet

Arbeid med Bistand (AB)

Arbeidspraksis (APS)

Varig tilrettelagt arbeid (VTA)

Kvalifisering

Tilrettelagt arbeid i AMB-bedrift

Avklaring

Oppfølging

www.prima-as.no

19/10/2015

19/10/2017

OrbitArena AS

Anne-Marie Riis

Avklaring

KiA

TiA

APS

VTA

AB

www.orbitarena.no

20/10/2015

20/10/2017

Fretex Øst-Norge AS (Drammen - Skien - Gol - Jessheim - Lillehammer - Moss - Fredrikstad - Oslo)

Ingvald Hansen

FYLKER

• Oslo

• Akershus

• Buskerud

• Oppland

• Østfold

• Telemark

PROGRAM

Avklaring i skjermet virksomhet.

APS - Arbeidspraksis i skjermet virksomhet.

APS - Grønt arbeid

AB  -  Arbeid med Bistand.

KIA - Kvalifisering i AMB.

TIA - Tilrettelagt arbeid i Fretex.

Jobbmestrende oppfølging.

IPS – individuell jobbstøtte 

Aktivitetsplikt for sosialhjelpsmottakere – MOA  

Salg og service

SE – Supported Employment

www.fretex.no

20/10/2015

20/10/2017

Fretex Vest-Norge AS (Bergen - Kristiansand - Sandnes)

Ingvald Hansen

FYLKER

- Hordaland

- Rogaland

- Vest-Agder

PROGRAM

Avklaring i skjermet virksomhet.

APS - Arbeidspraksis i skjermet virksomhet.

APS - Grønt arbeid

AB  -  Arbeid med Bistand.

IPS - Senter for jobbmestring, Bergensklinikkene,

Betanien DPS, SEED Helse Vest

KIA - Kvalifisering i AMB.

TIA - Tilrettelagt arbeid i Fretex. 

SE -  Supported Employment

ARR -Arbeidrettet Rehabilitering

MOT- Motivasjon Oppmøte Trening

VTA  -Galleri Vox

Oppfølging

www.fretex.no

20/10/2015

20/10/2017

Varodd AS  

Tor Arve Monan

APS

Avklaring

Arbeid med Bistand

Varig tilrettelagt arbeid

Kvalifisering i Attføringsbedrift

Tilrettelagt arbeid i Attføringsbedrift

www.varodd.no

20/10/2015

20/10/2017

Fretex Midt-Norge AS

• Heggstadmyra

• Malvik

Rannveig H. Pedersen

FYLKE

- Sør-Trøndelag

PROGRAM

Avklaring i skjermet virksomhet.

APS - Arbeidspraksis i skjermet virksomhet.

AB  -  Arbeid med Bistand.

TIA - Tilrettelagt arbeid i Fretex. 

VTA  -Galleri Vox

Oppfølging

www.fretex.no

20/10/2015

20/10/2017

Fretex Nord-Norge AS (Bodø - Harstad - Kirkenes - Tromsø)

Ingvald Hansen

FYLKER

- Nordland

- Troms

- Finnmark

PROGRAM

Avklaring i skjermet virksomhet.

APS - Arbeidspraksis i skjermet virksomhet.

APS - Kvalifiseringsprogrammet

AB  -  Arbeid med Bistand.

KIA - Kvalifisering i AMB.

TIA - Tilrettelagt arbeid i Fretex. 

VTA  -Galleri Vox

www.fretex.no

20/10/2015

20/10/2017

Q43 AS

Espen Andersen

APS

VTA

www.q43.no

24/10/2015

24/10/2017

Sande Produkter A/S

Runar Bergstrøm

VTA

www.sandeprodukter.no

25/10/2015

25/10/2017

Gamle Oslo Tre og Tekstil AS

Lars Sevatdal

VTA

www.gott.no

28/10/2015

28/10/2017

Atico as

Jo Inge Kordahl

APS – Arbeidspraksis i skjermet virksomhet

AB – Arbeid med Bistand

VTA – Varig tilrettelagt arbeid

www.atico.no

28/10/2015

28/10/2017

Numedal Produksjon AS

Olav Traaen

VTA

AB

www.nupro.no

28/10/2015

28/10/2017

Norservice AS

Gøril Kvernmo Jakobsen

Navigator Kompetanse

 - Arbeidspraksis i skjermet virksomhet (APS) Lokasjon: Trondheim og              Orkanger

 - Avklaring i skjermet virksomhet (AVK) Lokasjon: Trondheim og Røros

 - Arbeid med bistand (AB) Lokasjon: Trondheim

 - Kvalifisering internt + eksternt (KVAL) Lokasjon: Trondheim

 - Tilrettelagt arbeid (Tia) Lokasjon: Trondheim

 - Varig tilrettelagt arbeid (VTA) Lokasjon: Trondheim

 - Arbeidsrettet rehabilitering, dag (ARR) Lokasjon: Trondheim

www.norservice.no

28/10/2015

28/10/2017

Lier ASVO AS 

Liv Kolstad

VTA

APS

AB

www.lier-asvo.no

31/10/2015

31/10/2017

Kautokeino Arbeidssenter as

Gunn Elisabeth Kristensen

Brukthandel

Aktivitetssenter for eldre

Snekkeri/ved

Duodji

Vaskeri

www.kautokeino.as

02/11/2015

02/11/2017

VIA Partner AS

Reidun Lie Tjomsland

VTA

www.viapartner.no

06/11/2015

06/11/2017

A3 Ressurs Vennesla AS

Reidar J. Hanssen

Varig tilrettelagt arbeid

Arbeidspraksis i skjermet virksomhet

Arbeid med bistand

Studier med støtte

www.a3ressurs.no 

06/11/2015

06/11/2017

ALF as, Senter for arbeidslivsforberedelse

Harald Rongved

AB

APS

VTA

Dagsverket

AURORA

www.alf.no

06/11/2015

06/11/2017

Smiløkka Arena AS

Catharina Solvoll

VTA

AB

APS

www.smilokka.no

07/11/2015

07/11/2017

ASVO-Vardø AS

Anita Brækkan Remme

Varig tilrettelagt arbeid (VTA)

Arbeidspraksis i skjermet virksomhet (APS)

www.asvo-vardo.no

12/11/2015

12/11/2017

Vinn Industri Drammen AS

Siri Rese Kristiansen

VTA – Varig tilrettelagt arbeid

www.vinn-drammen.no

17/11/2015

17/11/2017

Stiftelsen Kirkens Bymisjon Kristiansand, Virksomheten Enter – Jobb og Fritid

Petter Dåsvand 

APS

VTA

www.bymisjonen.no 

17/11/2015

17/11/2017

Setpro as

Nils Gj. Østerhus 

VTA - Varig Tilrettelagt Arbeid

APS - Arbeidspraksis i Skjermet Virksomhet

MTA – Mestringsveier til Arbeid

Avklaring

Oppfølging

Arbeidsrettet rehabilitering

www.setpro.no 

17/11/2015

17/11/2017

VIUNO A/S

Sunita Mistry

Varige Tillrettelagt Arbeid (VTA)

www.viuno.no

18/11/2015

18/11/2017

BeiarVekst A/S

Silje V. Pedersen

VTA – Varig Tilrettelagt Arbeid

www.beiarvekst.no

19/11/2015

19/11/2017

Næringstjenester AS

Sissel Gladhaug 

VTA bedrift

20/11/2015

20/11/2017

Jobbhuset AS

Espen Sandvold 

Varig tilrettelagt arbeid (VTA)

Avklaring (AVK)

Arbeidspraksis i skjermet virksomhet (APS)

Arbeid med bistand (AB)

www.jobbhuset.no

23/11/2015

23/11/2017

VINN AS Hallingdal

Lisbeth F. Skølt

Avklaring

Arbeidspraksis i skjermet virksomhet (APS)

Arbeid med bistand (AB)

Varig tilrettelagt arbeid (VTA)

www.vinn-hallingdal.no

25/11/2015

25/11/2017

DELECTO AS

John Håvard Seland

Varig Tilrettelagt Arbeid - VTA

Arbeidspraksis i Skjermet Virksomhet - APS

Arbeid med Bistand - AB

www: delectokragero.no

25/11/2015

25/11/2017

Rysteg AS

Håvard Rosnes

VTA

APS

AB

ARR

Prosjekt UngAktiv

Aktiv før 30

www.rysteg.no 

25/11/2015

25/11/2017

Deltagruppen AS

Askim – Mysen - Sarpsborg

Håvard Lindheim

AB – Arbeid med bistand

APS – Arbeidspraksis i skjermet virksomhet

Avklaring

TiA – Tilrettelagt arbeid i arbeidsmarkedsbedrift

KiA – Kvalifisering i arbeidsmarkedsbedrift

IO – Individuell oppfølging

Arbeidsmarkedsrelaterte anbudskurs

www.deltagruppen.no

26/11/2015

26/11/2017

Marinor AS

Hilde Birkeland Johannessen

AB

VTA

Avklaring

APS

KIA

TIA

www.marinoras.no

27/11/2015

27/11/2017

Herøy ASVO AS

Jørn Moe

VTA

28/11/2015

28/11/2017

Avigo AS

Kai Arne Bie

I skjermet sektor 6 tiltak: Avklaring, Arbeidspraksis, Kvalifisering, Tilrettelagt arbeid, Varig tilrettelagt arbeid og Arbeid med Bistand.

Øvrige tjenester 5 tiltak: Avklaring, Oppfølging, Lese- og skriveopplæring, Matematikkopplæring og Språkpraksis

www.avigo.no

29/11/2015

29/11/2017

Porsanger Arbeidssamvirke as

Sigmund Hansen

VTA- Varig tilrettelagt arbeid

APS- Arbeidspraksis i skjermet virksomhet

AB- Arbeid med bistand

www.porsangerarbeidssamvirke.no

30/11/2015

30/11/2017

Sarpsborg ASVO as

Vesna Sojtaric

VTA

www.sarpsborgasvo.no

02/12/2015

02/12/2017

Stiftelsen Kirkens Bymisjon i Bergen

Eiel Holten

Tiltaket APS innen Stiftelsen Kirkens Bymisjon i Bergen

02/12/2015

02/12/2017

Aufera AS

Kari Smith 

VTA - Varig tilrettelagt arbeid

APS – Arbeidspraksis i skjerma verksemd

VGS – (utplassering av elevar frå vidaregåande skular)

Kommunale plassar

Språkpraksisplassar

www.aufera.no 

03/12/2015

03/12/2017

Drøbak Vaskeri AS

Jon Larsen

VTA - Varig tilrettelagt arbeid

www.drobakvaskeri.no

07/12/2015

07/12/2017

Norasondegruppen AS

Blanka Støren-Vaczy 

Arbeid med Bistand

Avklaring

Arbeidspraksis

TIA

KIA

VTA

AMO Kurs

www.norasonde.no

11/12/2015

11/12/2017

Åseral Industrier AS

Tom Eiken

VTA

www.aseral-industrier.no

11/12/2015

11/12/2017

Kapto AS

Ola Halgunset

VTA

APS

Oppfølging

Kommunale tiltaksplasser

Lærekandidater/praksis for elever fra videregående skole

www.kapto.no

11/12/2015

11/12/2017

Bodø Produksjonssenter AS (Bopro)

Bent Johnsen 

VTA

www.boproas.no

11/12/2015

11/12/2017

Valdres Kompetansevekst AS

Kari Sandvik

Arbeidsret tet avklar ing

Arbeidsret tet oppfølging

Arbeidspraksis

Arbeidsret tede kurs

www.vkv.no

15/12/2015

15/12/2017

GALVANO TIA AS

Tore Amundsen

Avklaring

AB

APS

KIA

TIA

VTA

ARR

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

15/12/2015

15/12/2017

Mjåvann Arbeidstreningssenter

Jan Nordstokkå

Arbeidspraksis i skjermet virksomhet (APS)

Varig tilrettelagt arbeid (VTA)

Arbeid med Bistand (AB)

www.mjats.no

16/12/2015

16/12/2017

Kvinnherad Vekstbedrift AS

Tor Vidar Sæle

VTA – Varig tilrettelagt arbeid

APS – Arbeidspraksis i skjermet virksomhet

www.kvekst.no

16/12/2015

16/12/2017

ASVO Fusa AS

Terje Fløisand

VTA (Varig Tilrettelagt Arbeid)

www.asvofusa.no

16/12/2015

16/12/2017

Jekta AS

Tore Kristiansen 

Varig tilrettelagt Arbeid (VTA),

Arbeidspraksis i skjermet virksomhet (APS)

Tilrettelagt Arbeid (TA)

Lærekandidat.

Elevpraksis.

Arbeid etter enkeltvedtak (kommunale Plasser)

www.jekta.as 

16/12/2015

16/12/2017

Steigen Vekst as

Bente Ludvigsen 

Varig tilrettelagte arbeidsplasser

Arbeidsplasser i skjermet virksomhet

www.steigenvekst.no

16/12/2015

16/12/2017

Kapro AS

Olav Verstad

VTA

APS

AVK

www.vekst-kapro.no  

18/12/2015

18/12/2017

Rjukanlys AS

Brit Wesseltoft

APS ( Arbeidspraksis i skjermet virksomhet)

TiA (Tilrettelagt arbeid arbeidsmarkesbedrift)

VTA (Varig tilrettelagt arbeid)

AB (Arbeid med bistand)

Municipal messures (Kommunal tiltaksplass)

Avklaring ( som undererleverandør)

www.rjukanlys.no 

19/12/2015

19/12/2017

Kveik AS

Oddvar Nestås

APS

VTA

AB

KiA

TiA

Avklaring

www.kveikarbeidsliv.no

19/12/2015

19/12/2017

Empo AS

Gunn Syversen

Produksjons-og tv-avdelingene tilbyr tilrettelagte arbeidsplasser (VTA og APS)

www.empo.no

21/12/2015

21/12/2017

Momentor AS

– mennesker, utvikling og vekst

Anette Modalsli Tesaker

VTA – varig tilrettelagt arbeid

www.momentor.as

21/12/2015

21/12/2017

Beredt AS

Siri Janne Llanos

Bilverkstedet Beredt Automester

Transportavdelingen

Beredt Bevertning

Møbel- og interiøravdelingen

Avdeling Oslo, oppfølging

www.beredt.no

26/12/2015

26/12/2017

Nordhordland Industriservice a.s

Vibeke Prestmo Valestrand

APS

KIA

TIA

AB

AVKLARING (SKJERMET OG ORDINÆR)

www.nis-amb.no

26/12/2015

26/12/2017

Noris as

Eva Lian

APS – arbeidspraksis i skjermet virksomhet

VTA- Varig tilrettelagt arbeid

Hele virksomheten

www.norisbrygga.com

03/01/2016

03/01/2018

Gildeskål Vekst AS

Thrond Gjelseth

VTA 6 plasser

APS 2 plasser

Kommunale Tiltaksplasser 7 plasser

www.gildeskal-vekst.no

03/01/2016

03/01/2018

Åmøtet Vekst A/S

Erland Høye

VTA

www.amotetvekst.no

06/01/2016

06/01/2018

Sens AS

Lene Christin Finsrud

Avklaring

Arbeidspraksis i skjermet virksomhet

Arbeid med bistand

Vilje viser vei

Jobbmestrende oppfølging

Kvalifisering i arbeidsmarkedsbedrift

Tilrettelagt arbeid i arbeidsmarkedsbedrift

Varig tilrettelagt arbeid

www.sens.no

20/01/2016

20/01/2018

Trigger Jobb AS

Øyvind Golten Pettersen

VTA (Varig tilrettelagt arbeid)

APS (Arbeidspraksis i skjermet virksomhet)

AB (Arbeid med bistand)

Avklaring i skjermet virksomhet

www.trigger-as.no

21/01/2016

21/01/2018

StjerneGruppen Ringerike AS

Kjersti Olberg

APS

www.stjernegruppen-ringerike.com

26/01/2016

26/01/2018

Vekst Nordkapp AS

Grethe Lill Vollan

VTA - Varig tilrettelagt arbeid,

APS - Arbeidspraksis i skjermet virksomhet,

AB – Arbeid med bistand

www.vekst-nordkapp.no

26/01/2016

26/01/2018

Albatrossen Ettervernsenter

Jan Atle Solheim

Kommunale plasser

NAV Tiltaksplasser (APS/AB)

Helse-LAR

www.albatrossen.no

27/01/2016

27/01/2018

Klæbu Industrier AS

Børge Hergren

Arbeidspraksis i skjermet virksomhet (APS)

Varig tilrettelagt arbeid (VTA)

Tidsubegrenset lønnstilskudd (TULT)

Varig tilrettelagt arbeid i ordinær virksomhet (VTA-O)

Arbeidsforberedende trening (AFT)

Aktivitetstilbud for ulike brukergrupper

Språkpraksis for fremmedspråklige

www.klabuindustrier.no

27/01/2016

27/01/2018

Kvænangen Produkter AS

Mattias Welz

APS

VTA

www.kvp.as

27/01/2016

27/01/2018

Personalpartner AS

Jørgen Lie

VTA og Arbeidsstasjoner

Avklaring

APS

ARR

www.personalpartner.no

30/01/2016

30/01/2018

Tromsprodukt AS

Vidar Brynildsen 

Tromsprodukt AS

Avklaring skjermet

Avklaring arbeidsrettet

KIA, APS, AB, TIA

Språkpraksis

Arbeidsforberedende praksis

Carpe Lingua

AMO kurs jobbsøker

AMO kurs barnehageassistent

Senter for jobbmestring

Igang

Oppfølging arbeidsrettet

www.tromsprodukt.no 

31/01/2016

31/01/2018

Bra-Pro AS

Morten Aspdal Olsen 

VTA

www.brapro.no

01/02/2016

01/02/2018

Stiftelsen RIBO, 8255 RØKLAND

Per Johnny Kristensen

Habilitering / attføring

Arbeid med bistand

www.ribo.no

11/02/2016

11/02/2018

Midtun Vekst AS

Eivind H. Hermansen

VTA (Varig tilrettelagt arbeid)

VGS (Arbeidsutprøving for elever fra videregående skole)

midtunvekst.no

13/02/2016

13/02/2018

KSI

Tom Willy Olsen

AB

VTA

www.ksi.no

18/02/2016

18/02/2018

In Via AS

Geir Peder Ueland

Avklaring

APS

KIA

VTA

www.in-via.no 

20/02/2016

20/02/2018

Stiftelsen Kirkens Bymisjon Østfold

Per Christian Skauen

APS - Arbeidspraksis i skjermet virksomhet

www.bymisjon.no/ostfold

27/02/2016

27/02/2018

Leva-Fro AS

Rune Lyngen

VTA - Varig tilrettelagt arbeid

APS - Arbeidspraksis i skjermet virksomhet

www.levafro.no

27/02/2016

27/02/2018

Ytre Namdal Vekst as

Tor Einar Neerland

APS, arbeidspraksis i skjermet virksomhet

VTA, varig tilrettelagt arbeid

www.ynvekst.no 

07/03/2016

07/03/2018

Mjølkerampa AS 

May Pettersen 

VTA

APS

www.mjolkerampa.no

12/03/2016

12/03/2018

Opro AS

Torill Magnussen

Varig tilrettelagt arbeid (VTA)

www.oproas.no

12/03/2016

12/03/2018

Øyane Asvo AS

Sollaug Rafdal Eljervik

Vaskeri

Transport

Pakking

Hjelpemidler

Kantine

Makulering

www.asvo-etne.no

12/03/2016

12/03/2018

Snåsaprodukter AS

Unni Saugestad

VTA - Varig tilrettelagt arbeid

http://snaasaprodukter.no

12/03/2016

12/03/2018

ADAPTOR AS

André Blom

Avklaring

Arbeid med Bistand (AB)

Arbeidspraksis (APS)

Varig Tilrettelagt Arbeid (VTA)

www.adaptor-arbeid.no

14/03/2016

14/03/2018

Scan Lamps AS - VTA-avdeling

Helene Setane

VTA

www.byggma.no 

14/03/2016

14/03/2018

Torabu AS

Erling Hustad

APS Arbeidspraksis i skjermet virksomhet

VTA Varig tilrettelagt arbeid

AFT Arbeidsforberedende trening

(Venter på oppstart. Skal erstatte APS)

Tilrettelagt arbeid for kommunale brukere

www.torabu.no

17/03/2016

17/03/2018

Aktiv Ballangen AS

Rasmus Amundsen

Varig tilrettelagt arbeid (VTA)

Arbeidspraksis i skjermet virksomhet (APS)

Kvalifiseringsprogrammet (KVP)

Dagsenterplasser for Ballangen Kommune

www.aktivballangen.no 

18/03/2016

18/03/2018

JOBBERIET AS

Haagen Blakstad

Avdelinger:  Bjørkelunden, Neverstua, Leikvin

Tiltak:   VTA: Varig tilrettelagt arbeid, APS: Arbeidspraksis i skjermet sektor

www.jobberiet.no 

23/03/2016

23/03/2018

Bjørkhaug Arbeidsfellesskap AS

Hilde Stensvoll

VTA - Varig tilrettelagt arbeid

APS - Arbeidspraksis i skjermet virksomhet

www.bjorkhaug.no

02/04/2016

02/04/2018

Mindus as

Anita Bjorland Strande

APS

KIA

TIA

VTA

AB

Oppfølging

www.mindus.no

03/04/2016

03/04/2018

Varde AS

Ole Andrè Blom

APS – Work Preparation Training in a sheltered environment

VTA – Permanently adapted Work

ARR – Work focused rehabilitation

KIA – External vocational Training

TIA – External adapted Work Training

Individual Training

www.varde.as

03/04/2016

03/04/2018

Yttersia Vekst AS

Lars Otto Larsen

VTA - Varig tilrettelagt arbeid

www.yttersiavekst.no

03/04/2016

03/04/2018

Austevoll ASV AS

Trine S. Braseth

VTA

APS

AB

KOM

www.austevoll-asv.net

04/04/2016

04/04/2018

Midtre Gauldal ASVO AS

Bernt Solbu

VTA - Varig tilrettelagt arbeid

APS - Arbeidspraksis i skjermet virksomhet

www.mgasvo.no

07/04/2016

07/04/2018

HaG Vekst AS

Åge Bernt Stabbforsmo

VTA

APS

AB

www.hagvekst.no

12/04/2016

12/04/2018

Vik ASVO as

Tone Feidje Midlang

VTA - Varig tilrettelagt arbeid

www.vikasvo.no

14/04/2016

14/04/2018

AGENA AS

Hege Eek

VTA

APS

AVKLARING

AB

AMO

www.agena.no

18/04/2016

18/04/2018

Inko Industri og Kompetansesenter AS

Lisbeth Ringstad

APS (Arbeidspraksis i skjermet virksomhet) - Work Preparation Training in a sheltered environment

Avklaring- Individual needs assessment

AB (Arbeid med bistand) – Supported Employment

VTA (Varig tilrettelagt arbeid) - Permanently Adapted Work in Sheltered Workshops

KIA (Kvalifisering i arbeidsmarkedsbedrift) - External vocational training

TIA (Tilrettelagt arbeid i arbeidsmarkedsbedrift) - External adapted work training

www.inkoas.no

18/04/2016

18/04/2018

Aksis Arbeid og Kompetanse AS

Birgit K Haugland

Avklaring

Oppfølging

Kvalifisering

Tilrettelagt arbeid

Varig tilrettelagt arbeid

Arbeidspraksis i skjermet virksomhet

Arbeidsmarkedskurs

Arbeidsrettet rehabilitering dagtjeneste

 www.aksis.no

22/04/2016

22/04/2018

Meskano AS

Odd Uglem

APS

KIA

TIA

VTA

AB

AVKLARING

www.meskano.no

28/04/2016

28/04/2018

Veksthuset – Kreativ Kompetanse AS

Sigbjørn Brennhovd

Varig tilrettelagt arbeid (VTA)

Lærekandidatordningen gjennom OKTAV

www.veksthuset.as

28/04/2016

28/04/2018

IME VERKSTED AS

Roald Tobiassen

Varig tilrettelagt arbeid

www.imeverksted.no

28/04/2016

28/04/2018

Hobøl ASVO AS

Finn Aamodt

VTA - Varig tilrettelagt arbeid

www.hobol-vta.no

29/04/2016

29/04/2018

Heia ViTA as

Yngve Ausland

APS (arbeidstrening i skjermet virksomhet)

Work Preparation Training in a sheltered environment

VTA (Varig tilrettelagt arbeid)

Permanently adapted work in sheltered workshops

www.heia-vita.no

01/05/2016

01/05/2018

Mølla Verksted A.S.

Silje Evy Korsvik

Varig tilrettelagt arbeid (VTA)

froland.org/molla/index.htm

07/05/2016

07/05/2018

Kirkens Bymisjon, avdeling KB Utvikling, Drammen 

Jan Egil Hovland 

APS Arbeidspraksis i skjermet virksomhet

AB Arbeid med bistand

IPS Individual Placement and Support

www.kbutvikling.no

09/05/2016

09/05/2018

PODLEN  VERKSTAD  AS

STORD

Odd Stuve Rommetveit

VTA – Varig Tilrettelagt Arbeid

www.podlenverkstad.no

09/05/2016

09/05/2018

Hamarøy Vekst AS

Åslaug Solem

Varig tilrettelagt arbeid (VTA)

Arbeidspraksis i skjermet virksomhet (APS)

www.hamaroyvekst.no

11/05/2016

11/05/2018

Remontér AS

Stig Berntsen

VTA (Varig tilrettelagt arbeid)

APS (Arbeidspraksis i skjermet virksomhet)

http://remonter.no/

16/05/2016

16/05/2018

Gudbrandsdal Industrier AS, GIAX

Karen Ødegaard Hagen

Avklaring

APS - Arbeidspraksis i skjermet virksomhet

AB - Arbeid med bistand

VTA - Varig tilrettelagt arbeid

TIA - Tilrettelagt arbeid i arbeidsmarkedsbedrift 

www.giax.no

19/05/2016

19/05/2018

Seljord Personal AS

Bjørn T. Lia

APS – arbeidspraksis i skjerma verksemd

AB – arbeid med bistand

VTA – varig tilrettelagt arbeid

www.seljordpersonal.no

19/05/2016

19/05/2018

ASVO Nøtterøy AS

Simen Førsund

Varig tilrettelagt arbeid

Arbeidspraksis i skjermet virksomhet

www.asvo.no

24/05/2016

24/05/2018

AO Senteret KF

Grete Nedkvitne

VTA

www.aosenteret.no

24/05/2016

24/05/2018

MN Vekst AS

Frode Hegle

VTA

 APS

Lærekandidatgjennomføring

Drift av dagsenter for Namsos Kommune

www.mnvekst.no

08/06/2016

08/06/2018

Signo Grantoppen AS

Beate S. Hvitstein

Varig tilrettelagt arbeid

Arbeid med Bistand

Arbeidspraksis i skjermet virksomhet

www.signo.no

10/06/2016

10/06/2018

Fossheim Verksteder AS

Irene Dahm

Arbeidspraksis i skjermet virksomhet

Arbeid med bistand

Varig tilrettelagt arbeid i skjermet virksomhet

www.fv.no

11/06/2016

11/06/2018

Svelvik Produkter  AS

Tor Skjærsvold

APS

VTA

Lærekandidater

www.svelvikprodukter.no

11/06/2016

11/06/2018

Kirkens Sosialtjeneste, Øvre Eiker tiltakene

Tori-Mette Gausen

KVP (Kvalifiseringsprogrammet)

APS (Arbeidspraksis i skjermet virksomhet)

AA (Arbeidsavklaringstiltak)

Oppfølging/ettervern

kirkenssosialtjeneste.no

11/06/2016

11/06/2018

Furene AS

Toril Sørheim Hjelle

Arbeidspraksis (APS)

Arbeidsretta rehabilitering

Avklaring

I Ung (prosjekt)

Kvalifisering

Kurs

Oppfølging

Tilrettelagt arbeid

Varig tilrettelagt arbeid

www.furene.no

16/06/2016

16/06/2018

Berg Vekst Drift AS

Guttorm Nergård

VTA (Varig tilrettelagt arbeid) Permanently Adapted work in Sheltered Workshops.

APS (Arbeidspraksis i skjermet virksomhet) Work Preparation Training in a sheltered enviroment

http://bergvekst.no/

16/06/2016

16/06/2018

Telemark Lys AS

Elisabeth Gasmann

APS

TIA

VTA

IVI

www.telemarklys.no

17/06/2016

17/06/2018

Grep Grenland Barnehage

Heidi Gjøsæter

Barnehagetjenestene

www.grepgrenland.com

19/06/2016

19/06/2018

Lunner Produkter AS

Grete Fjelldal

Varig tilrettelagt arbeid - VTA

www.lupro.no

20/06/2016

20/06/2018

AS Reko

Eva Berg

APS (Arbeidspraksis i skjermet virksomhet)

Avklaring

www.reko.org

20/06/2016

20/06/2018

Skånland Vekst AS

Astrid Berg

Varig tilrettelagt arbeid (VTA)

Arbeidspraksis i skjermet virksomhet (APS)

Arbeidspraksis ordinær (APO)

Kvalifisering

www.skanlandvekst.no

20/06/2016

20/06/2018

AB Scandinavian Motorcenter

Elisabet Lindström

Tilrettelagt arbeid

www.absmc.no

22/06/2016

22/06/2018

STIFTELSEN FYRLYKTA

Jørgen Fredheim

Familiehjem

Beredskapshjem

Ambulante tjenester

Vertsfamilier

Ettervern

fyrlykta.no

24/06/2016

24/06/2018

Oddaprodukt AS

Bjørn Vivelid

VTA (varig tilrettelagt arbeid)

APS (arbeidspraksis i skjermet virksomhet)

AB (Arbeid med Bistand)

http://www.oddaprodukt.no/

28/06/2016

28/06/2018

Vesterålen Vekst AS

Tone Skagen 

APS

VTA

vvas.no

05/07/2016

05/07/2018

Allservice AS

Ann Irene Sem-Henriksen

Karrieresenteret

Kvaleberg

www.allservice.no

19/07/2016

19/07/2018

Stange Asvo AS

Fride Helseth

VTA Varig Tilrettelagt Arbeid

07/08/2016

07/08/2018

Innovi AS

Mona Trømborg

Arbeidspraksis i skjermet virksomhet

Varig tilrettelagt arbeid

www.innovi.no

13/08/2016

13/08/2018

Tremek AS

Roger Rishaug 

VTA

Lærlingeordning

Arbeidstrening

www.tremek.no

18/08/2016

18/08/2018

Lødingen Arbeidssenter AS

Harold Hesten

Varig tilrettelagt arbeid (VTA) i kommunene Lødingen, Evenes og Tjeldsund

www.laoss.no

18/08/2016

18/08/2018

Fides AS

Torstein Skulbørstad

Arbeid og inkludering Stjørdal  APS,ARR og Ungdomsprosjekt

Arbeid og inkludering Levanger APS,ARR,AV,Jobbklubb,Ny jobb – nye muligheter   og Ungdomsprosjekt

Avd Fossliåsen   - Dagsenter

Avd Meråker   - VTA

Avd Sutterøy   - VTA

www.fides.as

12/09/2016

12/09/2018

Tepas Personal AS

Irene Stengrundet

Arbeidspraksis i skjermet virksomhet (APS)

Varig tilrettelagt arbeid (VTA)

Kvalifisering i AMB

Tilrettelagt arbeid i AMB

Basiskompetanse                                                 Studietilbud

Funksjonsvurdering

www.tepas.no/personal

14/09/2016

14/09/2018

Kåfjord Vekst AS

Johnny Olsen

APS, Arbeidspraksis i skjermet Virksomhet

VTA, Varig Tilrettelagt Arbeid

www.kafjordvekst.no

14/09/2016

14/09/2018

Sydspissen, Bymisjonssenteret Romerike

Nina Viola Sundstedt

Arbeidspraksis i skjermet virksomhet (APS)

www.bymisjon.no/lillestrom

26/09/2016

26/09/2018

Kanmer AS

Reidun K. Dokken

Varig tilrettelagt arbeid

Arbeidspraksis i skjermet virksomhet

Ut i jobb

www.kanmer.no

26/09/2016

26/09/2018

Frisk Bris Bamble KF

Henning Weider

APS

www.friskbris.info

26/09/2016

26/09/2018

Vestvågøy ASVO A/S

Janne K Hovland

VTA

APS

www.vvasvo.no

26/09/2016

26/09/2018

Vesterålsprodukter AS

Tao Seim

Avklaring

Kvalifisering i arbeidsmarkedsbedrift (KIA)

Tilrettelagt arbeid i arbeidsmarkedsbedrift (TIA)

Arbeidspraksis i skjermet virksomhet (APS)

Arbeidsrettet rehabilitering (ARR)

Oppfølging

www.vesteralsprodukter.no

26/09/2016

26/09/2018

GREP Grenland AS

Heidi Gjøsæter

APS (internt og eksternt)

VTA (Varig tilrettelagt arbeid)

KiA (Kvalifisering i AMB)

TiA (Tilrettelagt i AMB)

AMO kurs

AMO Avklaring (Helse & rehabilitering)

AMO ARR (Arbeidsrettet rehabilitering) (Helse & rehabilitering)

Jobbmestrende oppfølging (APS finansiert)

www.grepgrenland.no

10/10/2016

10/10/2018

Unikom AS

Tove Bustgaard

Arbeidspraksis i skjermet virksomhet (APS)

Tilrettelagt Arbeid i AMB (TIA) 

www.unikom.no

17/10/2016

17/10/2018

Bydelenes Produksjonstjeneste AS

Jan Peter Hegg

Varig tilrettelagt arbeid -V TA

www.bypro.no

18/10/2016

18/10/2018

Songvaar Vekst AS

Jørn Kildedal

VTA (Varig tilrettelagt arbeid)

APS (Arbeidspraksis i skjermet virksomhet)

www.songvaar.no

18/10/2016

18/10/2018

Vekst Melhus AS

Hans Inge Andersen

VTA

APS

VVV

www.vekstmelhus.no

18/10/2016

18/10/2018

VekstTorget AS

Roger Bjerkan

VTA – Varig Tilrettelagt Arbeid

APS – Arbeidspraksis i skjermet virksomhet

Avklaring

veksttorget.no

18/10/2016

18/10/2018

OPPEGÅRD KOMMUNES INDUSTRISERVICE AS

Mona Fredriksen

VTA – (Varig tilrettelagt arbeid)

http://www.ok-service.no/

09/11/2016

09/11/2018

Krapfoss Industrier AS

Runar Syversen

Avklaring Anbud

APS

VTA

OK-VTA

www.kias.as

09/11/2016

09/11/2018

ASVO Revetal AS

Glenn A. Ellefsen

Varig tilrettelagt arbeid

Arbeidspraksis i skjermet virksomhet

www.asvo-revetal.no

09/11/2016

09/11/2018

Trollheim AS

Ronald Aasgård

APS /(Arbeidspraksis i skjerma virksomhet)

VTA (Varig tilrettelagt arbeid)

TIA (Tilrettelagt arbeid i arbeidsmarkedsbedrift)

ARR (Arbeidsrettet rehabilitering)

www.trollheim.no

09/11/2016

09/11/2018

Astafjord Vekst AS

John Kenneth Overgård

Varig tilrettelagt arbeid (VTA)

Arbeidspraksis i skjermet virksomhet (APS)

www.avekst.no

09/11/2016

09/11/2018

HADSEL ASVO AS

Inger Grete K. Jenssen

Varig tilrettelagt arbeid

Arbeid med bistand

Arbeidspraksis i skjermet virksomhet

Samarbeid med grunn- og videregående skole

Arbeidsrettet rehabilitering og Oppfølging

www.hadselasvo.no

17/11/2016

17/11/2018

Halden Arbeid og Vekst AS 

Hanne Lind

Arbeidspraksis i skjermet virksomhet

Varig tilrettelagt arbeid

Tilrettelagt arbeid

Kvalifisering

www.arbeidogvekst.no

28/11/2016

28/11/2018

Via3 As

Ann-Kristin Bønøgård

VTA

www.via3.no 

28/11/2016

28/11/2018

TOS ASVO AS

Kjell Strand/ Aina Bredesen

APS

VTA

http://www.tosasvo.org

28/11/2016

28/11/2018

Lipro AS

Aina Søbakk

APS – Arbeidspraksis i skjermet virksomhet

VTA – Varig tilrettelagt arbeid

TIA – Tilrettelagt arbeid i arbeidsmarkedsbedrift

www.lipro.no

28/11/2016

28/11/2018

Sølve AS

Geir Wettermark

VTA (varig tilrettelagt arbeid)

PV (produksjonsrettet virksomhet)

APS (arbeidspraksis skjermet virksomhet)

www.solve.as

28/11/2016

28/11/2018

Rosenvik AS

Anne Kristin Vullum

Tilrettelagt (Tia)

APS

Vilje viser vei

VTA

www.rosenvik.no

28/11/2016

28/11/2018

Bodø Industri AS

Svein A. Henriksen

Arbeid med Bistand (AB)

Arbeidspraksis i Skjermet Virksomhet (APS)

Avklaring

Kvalifisering i Arbeidsmarkedsbedrift (KIA)

Tilrettelagt arbeid i Arbeidsmarkedsbedrift (TIA)

Arbeidsrettet Rehabilitering (ARR)

www.bodoind.no 

28/11/2016

28/11/2018

Åspro AS

Thorvald Salte

VTA

APS

APS Grønt Arbeid

Yrkesrettet opplæring av flyktninger

www.aaspro.no

29/11/2016

29/11/2018

Hvaler arbeidssenter AS

Øyvind Fjeldberg

VTA

www.hvalerasvo.no

29/11/2016

29/11/2018

Mitra AS

Ann-Eva Hanssen

Varig Tilrettelagt Arbeid  - VTA

Arbeids Praksis i Skjermet virksomhet – APS

Avdelinger:

Industri, Service, Vaskeri Lenvik, Tranøy, Administrasjon

www.mitras.no

29/11/2016

29/11/2018

iFokus Barnehagene

Anniken Johanssen Hvass

Barnehagedrift:

Tjølling barnehage

Lysheim barnehage

Grevle barnehage

Torpeløkka barnehage

www.ifokusbarnehagene.as

04/12/2016

04/12/2018

Tromsø ASVO A/S

Anne-Grete Kvendbø

VTA

APS

www.tromsoasvo.no

11/12/2016

11/12/2018

ATS Gjøvik/Toten AS

Rune Kristiansen

APS

VTA

Kommunale plasser

www.ats-gt.no

13/12/2016

13/12/2018

Stiftelsen Kirkens Bymisjon Vestfold

Sissel Kaasa

APS

www.bymisjon.no/vestfold

     www.facebook.com/bymisjonvestfold

13/12/2016

13/12/2018

Varanger ASVO

Vivian Mentzen Bardosen

VTA

APS

www.varangerasvo.no

13/12/2016

13/12/2018

Molde kommune, Ressurstjenesten, Molde Arbeid og Kvalifisering

Inge-Johan Baadnes

Arbeidspraksis i skjermet virksomhet (APS)

JobbStart

Make Produksjon

Praktisk rehabilitering i Molde (PRIM)

www.molde.kommune.no

14/12/2016

14/12/2018

Astero AS

Anny Sandvik

VTA (Varig tilrettelagt arbeid)

APS (Arbeidspraksis skjermet virksomhet)

TIA (Tilrettelagt arbeid i arbeidsmarkedsbedrift

KIA (Kvalifisering i arbeidsmarkedsbedrift)

I UNG

www.astero.no

14/12/2016

14/12/2018

Stiftelsen Haugesjøen

Rune Endresen

APS

www.haugesjoen.no

19/12/2016

19/12/2018

Helgeland Industrier AS

Sven Thure Øberg

Avklaring

KIA (kvalifisering i arbeidsmarkedsbedrift)

TIA (Tilrettelagt arbeid i arbeidsmarkedsbedrift)

APS (Arbeidspraksis i skjermet virksomhet)

VTA (Varig Tilrettelagt arbeid)

VLT (Varig lønnstilskudd)

Oppfølging

ARR (Arbeidsrettet rehabilitering)

www.helgeland-industrier.no

19/12/2016

19/12/2016

Agenda AS

Ørnulf Jenssen

VTA (Varig tilrettelagt arbeid)            

APS (Arbeidspraksis i skjermet virksomhet)           

ARR (Arbeidsrettet rehabilitering)

Avklaring                                             

Oppfølging

www.dinagenda.no

29/12/2016

29/12/2018

KNARVIK INDUSTRI OG MILJØ AS

Bjørn Kvalø

VTA

www.k-im.no

05/01/2017

05/01/2019

Nordtro AS

Terje Ansgar Eriksen

Avklaring skjermet

Arbeidspraksis i skjermet virksomhet (APS)

Arbeid med bistand (AB)

Kvalifisering i AMB (KIA)

Tilrettelagt arbeid i AMB (TIA)

Oppfølging (anbudstiltak)

Avklaring (anbudstiltak)

Arbeidsmarkedsopplæring (AMO)

www.nordtro.no

16/01/2017

16/01/2019

Promenaden Kongsvinger AS

Geir Moen

APS (Arbeidspraksis i skjermet virksomhet)

VTA (Varig tilrettelagt arbeid)

www.proressurs.no

02/02/2017

02/02/2019

Stiftelsen KIM-senteret

Tove Karoline Solem (Attføringsleder

APS – tiltaket (20 tiltaksplasser)

www.kimsenteret.no

02/02/2017

02/02/2019

Tysfjord Arbeidssamvirke AS

Beate Ráhka-Knutsen

Varig tilrettelagt Arbeid – VTA

www.tysfjordasvo.no

21/02/2017

21/02/2017

Viergo AS

Audny Gjøsæter Hollund

VTA

APS

http://www.viergo.no/

31/03/2017

31/03/2019

Origod AS

Petter Refsnes

AFT (Arbeidsforberedende trening)

www.origod.no

06/03/2017

06/03/2019

Velle Utvikling AS

Kjell Gunnar Haugen

Arbeidspraksis i skjermet virksomhet (AFT )

Kvalifisering i arbeidsmarkedsbedrift (KIA)

Tilrettelagt arbeid i arbeidsmarkedsbedrift (TIA)

www.velle.no

06/03/2017

06/03/2019

AS Nipro Nord-Odal 

Halgeir Bergseteren

APS

VTA

www.nipronord.no

31/03/2017

31/03/2019

Tana Arbeidsservice AS

Hege Ørpetvedt

Arbeidspraksis i skjermet virksomhet (APS)

Varig tilrettelagt arbeid (VTA)

www.tana-arbeidsservice.no

13/03/2017

13/03/2019

Nordpolen Industrier AS

Marit Beverfjord

VTA – (Varig tilrettelagt arbeid)

APS – (Arbeidspraksis i skjermet virksomhet)

www.nordpolen.no

31/03/2017

31/03/2019

JobbIntro as

Gro Merethe Rørvig

Avklaring

APS (Arbeidspraksis i skjermet virksomhet)

AB (Arbeid med bistand)

VTA (Varig tilrettelagt arbeid)

www.jobbintro.no

23/03/2017

23/03/2019

Nærtenesten as

Torleif Hjermann 

Varig tilrettelagt arbeid, VTA

www.nærtenesten.no

24/03/2017

24/03/2019

Signo Rycon AS

Svein Garden

Varig Tilrettelagt Arbeid

Avklaring

Oppfølging

Tolketjenesten, Tolk på arbeidsplass

Arbeidspraksis i skjermet virksomhet

www.signo.no

06/03/2017

06/03/2019