Oppgaver

EPR (European Platform for Rehabilitation) tilbyr sertifiseringstjenester iht EQUASS Assurance innenfor velferdssektoren i Norge. Det betyr at alle virksomheter som ønsker å dokumentere kvaliteten på de tjenestene de tilbyr kan søke EPR om sertifisering iht dette kvalitetssikringssystemet.

I dag har over 300 attførings- og vekstbedrifter i Norge bygget opp og sertifisert sitt kvalitetssikringssystem iht EQUASS Assurance. En sertifisering iht EQUASS Assurance innfrir Arbeids- og velferdsdirektoratetsitt krav til at alle forhåndsgodkjente arrangører av skjermede tiltak skal implementere et sertifisertbart kvalitetssikringssystem med ekstern revisjon og sertifisering. Sertifiseringen varer i 3 år med en betingelse om at det leveres en årlig progresjonsrapport. Etter 3 år gjennomføres en ny revisjon.

EPR har gjennomført et pilotprosjekt med implementering av EQUASS Assurance i barnehager. Flere av disse har sertifisert sitt kvalitetssikringssystem som et resultat av dette.
Hvert annet år gjennomføres det re-sertifiseringer av allerede sertifiserte bedrifter og organisasjoner. I tillegg gir vi opplæring og informasjon knyttet til forståelsen av innhold og til selve prosessen mot sertifisering.