Hva er EQUASS?

 

EQUASS - European Quality in Social Services

 

EQUASS Assurance - et grunnleggende nivå i kvalitetssikring

EQUASS Assurance er et europeisk system for kvalitetssikring av velferdstjenester med ekstern revisjon og sertifisering. Det gir tjenesteleverandører i velferdssektoren anledning til å sikre kvaliteten av tjenestene overfor brukere og andre samarbeidspartnere.

EQUASS Assurance legger til grunn at sertifiserte leverandører av velferdstjenester skal drive virksomheten i tråd med 10 overordnede prinsipper. Det stilles 50 overordnede krav til virksomheter som ønsker å sertifisere seg. EQUASS gjennomfører videre en revisjon av bedriften hvor en sjekkliste på 75 indikatorer skal avklare om virksomheten drives i tråd med de overordnede kravene eller ikke. Dersom virksomheten innfrir alle krav vil den bli sertifisert, og mottar et sertifikat som bekrefter dette.

Arbeid- og velferdsdirektoratet har satt som krav at alle arrangører av skjermede tiltak skal ha implementert et system for kvalitetssikring med ekstern revisjon og sertifisering. EQUASS Assurance dekker myndighetenes krav til kvalitetssikring innenfor sektoren. I Norge er EQUASS Assurance nå tatt i bruk av over 300 virksomheter innenfor skjermet arbeidsmarkedssektor, som alle er sertifiserte.

EQUASS Assurance kan sees på som et grunnleggende nivå for kvalitetssikring av innhold og levering av velferdstjenester. En organisasjon som innfrir kravene i EQUASS Assurance er sertifisert for en periode på 3 år under forutsetning av at det leveres en årlig progresjonsrapport. Etter denne perioden må sertifiseringen fornyes. Dette skjer på samme måte som ved første gangs sertifisering.

Detaljinformasjon om innhold i systemet finnes i dokumenter som kan lastes ned fra valget EQUASS 2018 dokumenter.

 

EQUASS Excellence - et system for kvalitetssikring av fremragende virksomhet

Sertifikatet for EQUASS Excellence blir tildelt alle tjenesteleverandører som kan vise til resultater, prestasjoner og kontinuerlig forbedring på de ti kvalitetsprinsippene sett fra tre forskjellige perspektiver: fremgangsmåte, implementering og resultater (approach, deployment, results). Equass Excellence administreres av EPR (European Platform for Rehabilitation) i Brussel. Mer informasjon finnes på  www.equass.be