Denne siden "Tips og råd til sertifisering" er basert på informasjon fra den tidligere equass.no nettsiden, uten noen endringer og har ikke blitt godkjent eller verifisert av EQUASS Europe. Siden mange av våre kunder følte at denne delen hjelper dem, ble vi enige å la den tilgjengelig for alle. Vi anbefaler at når sosiale tjenesteleverandører vil gjerne ha råd i å møte kriterier, at de ta kontakt med EQUASS Europa eller anerkjent EQUASS konsulenter (konsulenter som ble spesielt opplært av EQUASS) i Norge eller resten av Europa for videre informasjon. I tillegg vil spørsmål sendt til EQUASS Key Expert (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.) bli besvart på engelsk.


EQUASS kvalitets-prinsipp: Kontinuerlig Forbedring:
Organisasjoner som leverer velferdstjenester ligger i forkant (er proaktive) når det gjelder å møte markedsbehov, bruke ressurser mer effektivt, utvikle og forbedre tjenester. Det er også i forkant når det gjelder å gjøre bruk av forskning og utvikling for å oppnå nyskaping. De anstrenger seg for å oppnå effektiv kommunikasjon og markedsføring, verdsetter tilbakemeldinger fra brukere, oppdragsgivere og interesseparter, og benytter systemer for kontinuerlig kvalitetsforbedring.

Mer detaljert informasjon om hva EQUASS Assurance legger i begrepet KONTINUERLIG FORBEDRING kan finnes i dokumentet: "EQUASS Assurance - En beskrivelse av prinsipper, dimensjoner og kriterier".

Prinsippet Kontinuerlig Forbedring omfatter følgende aspekter (dimensjoner):

• System og syklus for kontinuerlig forbedring, (kvalitetssirkelen).
Det å tilby og sikre kvalitet i levering av velferdstjenester kan sees på som en gjentagende prosess hvor man med fastsatte mellomrom evaluerer status på organisasjonens ytelse/resultater for øyeblikket og kontinuerlig gjennomfører ønskede endringer for å nå de fastsatte målene. I denne prosessen med kontinuerlig forbedring av velferdstjenestene vil man finne nye forbedringsområder. Den systematiske tilnærmingen til kontinuerlig forbedring er en nøkkelegenskap for kvalitetsstyringssystemet. 

• Innovasjon
Innovasjon skal føre til introduksjon av nye ideer, materiell, tjenester, og praksis for å støtte og følge opp både endringer i markedet og i tjenesteutvikling. Innovasjon kan sees på som en prosess hvor kunnskap og ideer fører til bedre måter å drive forretningsvirksomhet på. Innovasjon fører også til nye eller forbedrede produkter og tjenester som samfunnet setter pris på. Et vesentlig element med innovasjon er at den må implementeres på en vellykket måte. Som oftest ser man på innovasjon på produkt eller prosessnivå, hvor produktutvikling tilfredsstiller en kundes behov, og hvor prosessutvikling forbedrer effektivitet og virkning.