Denne siden "Tips og råd til sertifisering" er basert på informasjon fra den tidligere equass.no nettsiden, uten noen endringer og har ikke blitt godkjent eller verifisert av EQUASS Europe

Siden mange av våre kunder følte at denne delen hjelper dem, ble vi enige å la den tilgjengelig for alle.
 
Vi anbefaler at når sosiale tjenesteleverandører vil gjerne ha råd i å møte kriterier, at de ta kontakt med EQUASS Europa eller anerkjent EQUASS konsulenter (konsulenter som ble spesielt opplært av EQUASS) i Norge eller resten av Europa for videre informasjon. I tillegg vil spørsmål sendt til EQUASS Key Expert (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.) bli besvart på engelsk.

 

EQUASS kvalitets-prinsipp: Lederskap.

Mer detaljert informasjon om hva EQUASS Assurance legger i begrepet LEDERSKAP kan finnes i dokumentet: "EQUASS Assurance - En beskrivelse av prinsipper, dimensjoner og kriterier" som kan lastes ned ved å velge "Sertifisering" og deretter "Dokumenter til søknadsarbeidet" i menyen.


EQUASS Assurance fokuserer i prinsippet Lederskap på følgende emner:

 • God styring og ledelse intern i organisasjonen.
 • Eksponering eksternt i samfunnet ved å vise til gode eksempler,
 • Utfordre lave forventninger til resultat av virksomheten
 • Legge til rette for mer effektiv bruk av ressurser,
 • Fokusere og inspirere til innovasjon og forbedringer i innholdet i tjenestene som tilbys.
 • Understøtte arbeidet for et åpnere og mer inkluderende samfunn.

 Prinsippet Lederskap i EQUASS Assurance fokuserer på følgende hovedområder:

• Formål, visjon og kvalitetspolitikk

 • Et uttalt skriftlig formål og en klart definert kjernevirksomhet.
 • En visjon for fremtiden
 • En kvalitetspolitikk som beskriver både relevante mål og intensjoner med kvalitet, samt ledelsens forpliktelse til å nå disse målene, bl.a. gjennom å forplikte seg til å arbeide med kontinuerlig forbedring.
 • Bedriften skal ha et hovedfokus på hvordan den kan innfri kundens behov og forventninger. For å sikre at alle ansatte forstår dette, er det viktig med solid forankring, implementering og eierskap til bedriftens formål, visjon, kvalitetspolitikk, målsettinger og strategier.

 • Kommunikasjon

 • Kommunikasjon angår måter bedriften styrer og distribuerer informasjon og tilbakemeldinger.
 • Kommunikasjonen er effektiv når interne og/eller eksterne interesseparter har tilgang til relevant, korrekt og oppdatert informasjon.
 • På grunnlag av effektiv kommunikasjon kan kunder gjøre kvalifiserte valg, ansatte kan maksimere sin effektivitet og ledelsen kan planlegge på en strategisk måte.  

• Årlig planlegging

 • Bedriften skal fungere i tråd med sitt formål og med sin visjon.
 • Årlig planlegging er avgjørende for å klare dette.
 • Årlig planlegging må derfor være knyttet tett opp mot strategisk planlegging.

• Bidrag til samfunnet

 • Samfunnsansvar er et viktig aspekt for bedrifter som leverer attføringstjenester. Samfunnsansvar skal gis et spesielt fokus ut over kundenes eget behov.
 • Attføringstjenester påvirker samfunnet pga tjenestens natur og grunnleggende hensikt, samt gjennom deres lovfestede mandat.
 • Resultatene av bistanden som gis til brukerne vil vise seg i form av tilfredse kunder og andre interesseparter, i samfunnet generelt, samt i bedriftens nøkkeltall for egne resultat.